Voor wie?

Voor eerste inschrijvers uit alle faculteiten die hun slaagkansen willen verhogen dankzij wegwijsbegeleiding, studiebegeleiding en sociale ondersteuning van een medestudent uit dezelfde opleiding.

Elke student heeft recht op een mentor.

Mentoring is er in het bijzonder voor:

  • Studenten met faalangst of uitstelgedrag
  • Studenten die de eerste zijn in de familie die hogere studies aanvatten
  • Studenten met het statuut van werkstudent
  • Studenten met een andere moedertaal
  • Studenten met een buitenlands (secundair of hoger) diploma
  • Studenten met een atypische vooropleiding (BSO, TSO, KSO, examencommissie) of twijfels over de voorkennis (wetenschappen, talen, wiskunde, …)
  • Studenten met een functiebeperking (fysieke beperking, leerstoornis, chronische ziekte, …)
  • Studenten in een moeilijke (thuis)situatie of met het gevoel er soms alleen voor te staan
  • Studenten met het statuut van werkstudent, topsporter, kunstenaar, politiek mandaat,…
  • Studenten met een gezinslast of mantelzorgers

Meer weten?