Samenstelling werkgroep Diversiteit & Inclusie op 25 oktober 2022

Voorzitter

 

 

de vicerector

Mieke Van Herreweghe

mieke.vanherreweghe@ugent.be

Stemgerechtigde leden naast de voorzitter

 

 

de academisch beheerder

Mike Nachtegael

mike.nachtegael@ugent.be

de directeurs van de centrale administratie

de directeur Onderwijsaangelegenheden

Ilse De Bourdeaudhuij

ilse.debourdeaudhuij@ugent.be

de directeur Personeel en Organisatie

Hugo De Vreese

hugo.devreese@ugent.be

de vertegenwoordigers van het bestuur

één ZAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur

Mieke Van Houtte

mieke.vanhoutte@ugent.be

drie AAP-vertegenwoordigers, waarvan één uit de alfa-, één uit de bèta- en één uit de gammafaculteiten, op voordracht van de AAP-geleding in de Raad van Bestuur

Caroline Van Sumere

Charlotte Van Petegem

Tim Van Den Bossche

caroline.vansumere@ugent.be

Charlotte.Vanpetegem@ugent.be

Tim.Vandenbossche@ugent.be

één ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van bestuur

Alain Verbrugge

Alain.Verbrugge@ugent.be

één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad van bestuur

Nele Van Hoyweghen

nele.vanhoyweghen@ugent.be

één vertegenwoordiger van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus, op voordracht van de externe geleding in de raad van bestuur

Jimmy Koppen

Jimmy.Koppen@ugent.be

Facultaire diversiteitscoördinatoren

LW

Wendelien Vantieghem

Wendelien.Vantieghem@ugent.be

RE

Pieter Cannoot

Pieter.Cannoot@ugent.be

RE

Charlotte De Kock

charlotte.dekock@ugent.be

EB

Ilse Ruyssen

ilse.ruyssen@ugent.be

PP

Senne Braem

senne.braem@ugent.be

PP

Elisabeth De Schauwer

elisabeth.deschauwer@ugent.be

PS

Lesley Hustinx

lesley.hustinx@ugent.be

WE

Annemieke Verbeken

mieke.verbeken@ugent.be

EA

Nilesh Madhu

Nilesh.Madhu@UGent.be

BW

Pieter Spanoghe

Pieter.Spanoghe@ugent.be

GE

Stéphanie De Maesschalck

Stephanie.DeMaesschalck@UGent.be

GE

Dimitri Beeckman

Dimitri.Beeckman@UGent.be

DI

Ward De Spiegelaere

ward.despiegelaere@ugent.be

FW

Christophe Stove

christophe.stove@ugent.be

FW

Lies Lahousse

Lies.Lahousse@ugent.be

Vertegenwoordiger van de Gentse Studentenraad

Hanne Thiessens

Hanne.Thiessens@ugent.be

Inhoudelijke experten

Directeur of vertegenwoordiger van het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender 

An Van Raemdonck

An.VanRaemdonck@ugent.be

Voorzitter of coördinator van de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit

Sabrina Vandevelde

sabrina.vandevelde@ugent.be

Diensthoofd Divergent

Geert Van Hove

geert.vanhove@ugent.be

(Directeur of) vertegenwoordiger van het Steunpunt Diversiteit en Leren  

Jente De Coninck

Jente.Deconinck@ugent.be

Leden met raadgevende stem

 

 

Directeur Internationalisering

Guido Van Huylenbroeck

guido.vanhuylenbroeck@ugent.be

Beleidsadviseur kabinet van de vice-rector

Claire Van de Velde

marieclaire.vandevelde@ugent.be

Beleidsadviseur diversiteit en inclusie DOWA

Katrien De Bruyn

k.debruyn@ugent.be

Beleidsadviseur diversiteit en inclusie DPO

Tine Brouckaert

tine.brouckaert@ugent.be

Opdrachthouder diversiteit

Khalid Benhaddou

khalid.benhaddou@ugent.be

Directeur Studentenvoorzieningen

Dominique Van Acker

dominique.vanacker@ugent.be

Regeringscommissaris (of zijn afgevaardigde)

Erik Maes

erik.maes@ugent.be

Coordinator diversiteit en inclusie kabinet van de vicerector

Badra Djait

badra.djait@ugent.be