Milo Rau

In 2020 zou de UGent een eredoctoraat uitreiken aan Milo Rau, Zwitsers theatermaker en artistiek directeur van NTGent. Corona verhinderde dat. De UGent brengt Milo Rau een jaar na datum hulde omwille van zijn maatschappelijke verdiensten. Zijn theaterwerk zoekt het debat op. Kunst moet volgens hem niet alleen de wereld weerspiegelen, maar ook veranderen.

Soms huist excellentie om de hoek

"Omdat hij zijn publiek aanzet om al te vertrouwde en ogenschijnlijk veilige, maar misschien ook verouderde en verroeste, denkkaders open te breken. Omdat hij debat initieert tot ver buiten ‘zijn’ zaal, en zo mee een lans breekt voor maatschappelijke verandering en vooruitgang.

Niet door eigen meninkjes als harde feiten te poneren, maar door gerichte vragen te stellen en onderzoekend tot mogelijke antwoorden te komen."

Rector Rik Van de Walle is promotor van dit eredoctoraat.

Laudatio voor Milo Rau aan ‘zijn huis’, het NTGent op het Sint-Baafsplein. Op datzelfde plein staat ook het kunstwerk 'Altar' van Kris Martin, dat verwijst naar het Lam Gods. Net zoals de veelbesproken openingsproductie van Milo Rau bij NTGent, waarmee hij een moderne weerspiegeling wou maken van het bekende schilderij van Van Eyck.

De noodzaak en vrijheid van denken en bevragen

De universiteit prijst de geografische, vormelijke en inhoudelijke veelzijdigheid van Milo Rau's werk. Hij maakt theater, schrijft columns en essays, draait films en documentaires, en dat alles over een waaier aan onderwerpen, vaak met een sociaal-politieke inslag.

Milo Rau

"Milo is een cultuurmaker van wereldklasse die handelt vanuit een enorme breeddenkendheid," aldus Rik Van de Walle, "en het is net die breeddenkendheid die in volstrekte overeenstemming is met het pluralistische fundament van onze universiteit, namelijk dat alle opvattingen a priori gelijkwaardig en dus het onderzoeken én in vraag stellen waard zijn."

Lees hier het interview

Dankwoord