Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB)

1. Naam: Marxistisch-Leninistische Beweging

2. Afkorting: MLB

3. Zie:

4. Oprichting: 1972

5. Afschaffing: Niet langer actief

6. Inhoud:

7. Aangesloten bij: Politiek en Filosofisch Konvent

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Dien Het Volk, Blad van de Marxistisch Leninistische Beweging, Studentenorganisatie van Amada