Centrale administratie

Directies

Centrale Diensten (voor Sterhervorming)

 • Arbeidsgeneeskundige Dienst
 • Archief van de UGent
 • Bibliotheken
 • Centraal Architectenbureau
 • Centraal Atelier voor het Herstellen van Electronische Apparatuur
 • Centraal Digitaal Rekencentrum/Academisch Rekencentrum
 • Centraal Laboratorium voor Electronenmicroscopie
 • Centraal Simulatielaboratorium
 • Centrale Dienst voor de fysische controle ter bestrijding van de gevaren van ioniserende stralingen
 • Centrale Dienst voor de medische controle ter bestrijding van de gevaren van ioniserende stralingen
 • Centrale Dienst voor de Verdeling van Gedenatureerde Alcohol
 • Centrale Dienst voor Vloeibare Lucht en Stikstof
 • Centrale Werkplaats Faculteit van de Diergeneeskunde
 • Centrale Werkplaats Faculteit Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen
 • Dienst voor Studieadvies
 • Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de Werkplaatsen
 • Gents Universitair Sportbeheer
 • Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding
 • Kinderkribbe
 • Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen
 • Thermische Centrale
 • Universitair Centrum voor Talenonderwijs
 • Universitair Studiebureau
 • Universitaire Gezondheidsdienst

Rectoraatsdiensten (voor Sterhervorming)

 • Administratieve Informatieverwerking
 • Dienst Gebouwen, Beheer en Onderhoud
 • Dienst Milieubeheer
 • Dienst Onderzoeksbeleid
 • Dienst voor Academische Aangelegenheden
 • Dienst voor Culturele Aangelegenheden en Public Relations
 • Europese Onderwijsprojecten/Dienst Internationale Betrekkingen
 • Financiële Dienst
 • Juridische Dienst
 • Open Universiteit
 • Permanentie- en Preventiedienst
 • Personeelsdienst
 • Sociale Sector
 • Universitaire Club Het Pand