Vrijstellingen

Wanneer kom je in aanmerking voor een vrijstelling? 

Heb je de competenties voor een bepaald vak uit de de verkorte educatieve master of de component leraar van de educatieve master na bachelor reeds verworven in een andere erkende opleiding of via een creditcontract? Dan kan kom je in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK).  

Vrijstelling voor de educatieve masterproef (9SP) in het verkorte traject? 

Voldoet jouw eerder afgeleverde domeinmasterproef aan volgende criteria? 

  1. je gebruikt onderwijskundige literatuur
  2. je beantwoordt een onderwijskundige onderzoeksvraag
  3. de resultaten van je onderzoek zijn relevant voor het onderwijs(beleid)

Dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Voeg bij jouw aanvraag in de vrijstellingenapplicatie volgende documenten toe:

Masterdiploma pedagogische wetenschappen of sociaal werk?

Beschik je over een masterdiploma pedagogische wetenschappen of sociaal werk behaald aan de UGent? Wens je het verkorte traject van de educatieve master in de gedragswetenschappen, afstudeerrichting pedagogische wetenschappen te volgen? Bekijk het overzicht van vakken waarvoor je reeds de competenties behaald hebt.

Reeds een lerarenopleiding op zak? 

Hoe een vrijstelling aanvragen?

Voor alle vakken uit de verkorte educatieve masteropleidingen en voor vakken uit de component leraar van de educatieve master na bachelor dien je een vrijstellingsaanvraag in via de vrijstellingenapplicatie van de educatieve master. 

Doe dit tijdig! Uiterste indiendata zijn: 

  • voor opleidingsonderdelen uit het 1e semester: 14 november 
  • voor opleidingsonderdelen uit het 2e semester en jaarvakken (inclusief de verkorte educatieve masterproef): 28/29 februari 

Tussen 15 november en 15 januari is het niet mogelijk aanvragen voor te leggen.

Voor alle vakken uit de component domein uit de educatieve master na bachelor volg je de vrijstellingsprocedure van de domeinfaculteit.

EVC-procedure? 

EVC staat voor de erkenning van eerder of elders verworven competenties. Hieronder verstaat men het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

Concreet betekent dit dat je op basis van ervaring uit je werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven enz. bepaalde competenties kan laten erkennen.

Op basis van deze erkende competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken uit de opleiding die deze competenties nastreven.

De erkenningsprocedure voor deze competenties is niet kosteloos en verloopt via de associatie UGent.

    Gerelateerde inhoud