IJkingstoetsen aan de UGent

Inschrijven voor ijkingstoets

De inschrijvingen gaan open op donderdag 13 januari 2022 (voor beide sessies).

De inschrijvingsperiode sluit telkens twee weken voor de sessie. Je schrijft je dus in voor 20 juni of 15 augustus (middernacht).

Meer info: www.ijkingstoets.be

Wat is een ijkingstoets?

De ijkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijg je een beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Daarnaast kan je aan de hand van dit resultaat je kennis en vaardigheden vergelijken met dat van andere deelnemers.

Verplicht en niet-bindend?

Voor sommige opleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven voor het academiejaar 2022-2023:

  • Ingenieurswetenschappen (Burgerlijk ingenieur)
  • Ingenieurswetenschappen: architectuur (Burgerlijk ingenieur-architect)
  • Industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Fysica en sterrenkunde
  • Wiskunde
  • Diergeneeskunde
  • Farmaceutische wetenschappen
  • Bio-ingenieurswetenschappen
  • Biowetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Bio-industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)

Voor alle andere opleidingen die een ijkingstoets organiseren is deelname aangeraden, maar niet verplicht.

Het resultaat van je deelname aan de ijkingstoets is echter niet-bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen!

Waar en wanneer?

De ijkingstoetsen 2022 gaan door op 4 juli 2022 en 27 augustus 2022 (sommige opleidingen). De ijkingstoetsen worden georganiseerd op de campussen van de Vlaamse universiteiten.

Voor welke UGent-opleidingen?

De ijkingstoets is bedoeld voor studenten die starten in een bacheloropleiding. Voor studenten die starten in een schakelprogramma is de ijkingstoets nooit verplicht, maar wel mogelijk.

Sessie 4 juli 2022 Sessie 27 augustus 2022
Biochemie en biotechnologie x
Burgerlijk ingenieur-architect (VERPLICHT!) x x
Burgerlijk ingenieur (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: bio-industriële wetenschappen (VERPLICHT!) x x
Bio-ingenieurswetenschappen (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: biowetenschappen (VERPLICHT!) x x
Biologie x
Chemie x
Diergeneeskunde (VERPLICHT!) x x
(Toegepaste) Economische wetenschappen x
Farmaceutische wetenschappen (VERPLICHT!) x x
Fysica en sterrenkunde (VERPLICHT!) x x
Geografie en geomatica x
Geologie x
Handelsingenieur x
Handelswetenschappen x
Industrieel ingenieur: bouwkunde – landmeten – chemie – elektromechanica – elektrotechniek – automatisering – elektronica-ict – informatica (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: machine- en productieautomatisering (VERPLICHT!) x x
Informatica x x
Wiskunde (VERPLICHT!) x x