Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Logo VLAIOFinancieringsmogelijkheden VLAIO

Predoctorale mandaten 

Postdoctorale mandaten

  Projectfinanciering

   Voor de opmaak van uw budget moet u verplicht gebruik maken van het kostenmodel dat VLAIO ter beschikking stelt. Kijk voor alle info op deze pagina.

   Voormalige IWT-programma's

   De IWT-programma's SBO, TBM en Doctoraatsbeurzen werden vanaf 01/01/2016 overgedragen aan FWO-Vlaanderen.

   Alle lopende projecten en beurzen, toegekend vóór 01/01/2016, worden verder opgevolgd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De huidige overeenkomsten lopen verder, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde procedures. U kan ook nog terecht op hetzelfde adres of bij dezelfde contactpersonen. Zodra hier iets wijzigt, wordt u daar persoonlijk via mail of brief van op de hoogte gebracht door VLAIO.

   Voor meer info over de nieuwe oproepen, gelanceerd door FWO-Vlaanderen, kan u terecht op de volgende pagina's:

   Voor meer info over uw lopende doctoraatsbeurs:

   Contact

   Directie Onderzoeksaangelegenheden - Afdeling Onderzoekscoördinatie