Interuniversitaire BOF-projecten (iBOF)

Alle Vlaamse universiteiten lanceren samen het iBOF-programma, waarbij interuniversitaire projecten worden gecofinancierd. Binnen het iBOF-programma wordt excellent, kennisgrensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in een samenwerkingsverband van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten. Er wordt tweejaarlijks een iBOF oproep gelanceerd worden. Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen (al dan niet in combinatie met veelbelovende onderzoekers met groot potentieel) die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten. Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren.

*English version*

Looptijd iBOF projecten

 • iBOF projecten hebben een looptijd van 4 jaar.
 • periode: 1 januari 2023 - 31 december 2026
 • Projectvoorstellen uit alle domeinen kunnen worden ingediend.

Budget

Het aan te vragen totaalbedrag per promotor varieert tussen 400.000 en 800.000 euro, met een maximum van 3.000.000 euro per consortium.

Het aangevraagde budget dient realistisch en conform de beoogde werkpakketten te zijn.

Wie kan een iBOF-project aanvragen?

Algemeen: minimum 3 promoteren van minstens 2 Vlaamse universiteiten.

 • 1 van de promotoren treedt op als coördinator-woordvoerder van het consortium. De coördinator-woordvoerder is primair verantwoordelijk voor de goede samenwerking van het consortium en vormt het eerste aanspreekpunt.
 • Aanvragen worden ingediend door de coördinator-woordvoerder van het consortium bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van zijn/haar universiteit.
 • De promotoren zijn toponderzoekers (of veelbelovende onderzoekers met een groot potentieel), die een excellent track record hebben (internationale excellentie), die essentiële expertise aanbrengen bij het project, die complementair zijn en die in synergie het project uitvoeren.
 • Per promotor kunnen er één of meerdere copromotoren, verbonden aan dezelfde universiteit dan de promotor bij wie zij aansluiten, deelnemen.
 • Men kan slechts bij 1 iBOF-aanvraag betrokken zijn.
 • Bijkomende regels rond wie kan optreden als promotor of copromotor kunnen worden teruggevonden in de iBOF oproep (zie oproepdocumenten).

OPMERKING: Voor aanvragende promotoren, noch voor de aanvragende copromotoren zijn er onverenigbaarheden met lopende BOF- en/of IOF-projecten. Promotoren en copromotoren die in het kader van de iBOF-oproep 2019 een iBOF-project verwierven, kunnen evenwel niet kunnen deelnemen aan deze  iBOF-oproep (2021).

Hoe aanvragen?

De selectieprocedure bestaat uit 2 fases:

 • Via het formulier intentieverklaring beschikbaar onderaan deze webpagina (zie oproepdocumenten), verzenden aan (als UGent promotor optreedt als coördinator-woordvoerder van de aanvraag)
 • Consortia die doorgaan naar de tweede ronde zullen uitgenodigd worden om uiterlijk tegen 31 mei 2022 een uitgewerkte versie van de aanvraag in te dienen (sjabloon hiervoor komt later beschikbaar).

Deadline

 • 26 oktober 2021 (uiterlijk 17u00): deadline indiening IBOF intentieaanvragen
 • 31 mei 2022 (uiterlijk 17u00): deadline indiening uitgewerkte versie iBOF aanvraag 

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E

Oproep en aanvraagformulieren