Associatieonderzoeksplatformen

De Associatie Universiteit Gent besliste in 2013 om de samenwerking inzake onderzoek en dienstverlening tussen onderzoeksgroepen van de vier partnerinstellingen, en meer specifiek de samenwerking met de professionele bacheloropleidingen van de hogeschoolpartners, verder te stimuleren en te versterken door middel van Associatieonderzoeksplatformen. Via de Onderzoeksraad kent de Universiteit Gent financiering toe aan deze Associatieonderzoeksplatformen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een Associatieonderzoeksplatform wordt gevormd door minstens twee onderzoeksgroepen behorende tot verschillende partnerinstellingen.  Voor elk Associatieonderzoeksplatform moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend bij de directeur van de Associatie Universiteit Gent. Het aanvraagformulier en een uitgebreide toelichting is te vinden op de website van AUGent.

Financiering

Om de oprichting van Associatieonderzoeksplatformen aan te moedigen en te ondersteunen keurde de Onderzoeksraad een systeem van incentives goed :

  • Aan de UGent coördinator die aan het hoofd staat van een Associatieonderzoeksplatform, wordt een jaarlijks werkingsbudget van € 2.000 toegekend voor de duur van de erkenningsperiode door de AUGent op voorwaarde dat
  1. er minstens 4 hogeschoolonderzoekers participeren in het door de AUGent erkende Associatieonderzoeksplatform
  2. het Associatieonderzoeksplatform gecoördineerd wordt door een lid van het ZAP-kader van de UGent of door een werkleider, hoofdlector, docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar behorende tot het integratiekader van de UGent die beschikt over een doctoraat
  • Aan hogeschoolonderzoekers die behoren tot een Associatieonderzoeksplatform wordt tevens de mogelijkheid  geboden om, op hun verzoek, een specifiek statuut van “geaffilieerd onderzoeker” binnen de UGent te krijgen. Via dit statuut kunnen geaffilieerde onderzoekers een UGent-account verkrijgen (e-mail adres, toegang tot Athena, toegang tot elektronische databanken van de bibliotheek (inclusief tijdschriften),…) en krijgen ze toegang tot de UGent gebouwen.

Hoe aanvragen?

Aanvragen tot erkenning van een Associatieonderzoeksplatform worden ingediend bij de directeur van de Associatie Universiteit Gent. Aanvragen moeten worden ingediend op het voorziene invulformulier dat beschikbaar staat op de website van AUGent

Deadline

De oproep is continu open.

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

E