De fiscale nalevingskosten in het perspectief van het eigendomsrecht en de vrijheid van ondernemerschap.

Promovendus/a
Desmyttere, Felix
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Academische graad
Doctor in de rechten
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof., Mark Delanote, RE21
Examencommissie
Prof., Michel Tison, RE21 - Prof., Sylvie De Raedt, RE21 - Prof., Bart Peeters, RE21 - Prof., Bruno Peeters, UAntwerpen - Prof., Filip Debelva, KULeuven - Prof., Marc Bourgeois, ULg

Korte beschrijving

Rechtsonderhorigen (zowel belastingplichtigen als derden) worden onderworpen aan een groeiend aantal administratieve verplichtingen die hen ertoe dwingen (vaak omvangrijke) nalevingskosten te maken. Dit is deels eigen aan en te wijten aan de complexiteit van de (vaak wijzigende) fiscale wetgeving. Ook de (internationale en Europese) strijd tegen belastingontduiking en –ontwijking, leidt tot een proliferatie van administratieve verplichtingen. De nalevingskosten worden geregeld als onbillijk ervaren, onder meer door het dubbele gebruik met soortgelijke verplichtingen, de niet altijd duidelijke doelstelling, de onduidelijkheid bij de toepassing ervan, de idee dat bepaalde verplichtingen een afwenteling vormen van overheidstaken... Het proefschrift gaat na of er juridische grenzen opgelegd kunnen worden aan de mogelijkheid voor een overheid om rechtsonderhorigen te verplichten nalevingskosten te maken. Deze analyse gaat uit van een toetsing aan het recht op eigendom en de vrijheid van ondernemerschap.

Praktisch

Datum
Woensdag 14 december 2022, 17:30
Locatie
Het Pand, zaal Refter, Onderbergen 1, 9000 Gent
Registratie
Schrijf je in