Collaborative Compositions: Facilitating Service Orchestration from Cloud to Edge

Promovendus/a
Sebrechts, Merlijn
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Informatietechnologie
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica, Universiteit Gent, 2015
Academische graad
Doctor in de industriële wetenschappen: informatica
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Collaboratieve composities: vereenvoudigd beheer van diensten van de cloud tot de edge
Promotor(en)
prof. Filip De Turck, vakgroep Informatietechnologie - prof. Bruno Volckaert, vakgroep Informatietechnologie
Examencommissie
voorzitter em. prof. Hendrik Van Landeghem (ere-onderwijsdirecteur) - prof. Mays Al-Naday (University of Essex, Verenigd Koninkrijk) - prof. Filip De Turck (vakgroep Informatietechnologie) - dr. Bert Lagaisse (KU Leuven) - prof. Veerle Ongenae (vakgroep Informatietechnologie) - dr. Konstantinos Tsakalozos (Canonical, Verenigd Koninkrijk) - dr. Gregory Van Seghbroeck (vakgroep Informatietechnologie) - prof. Bruno Volckaert (vakgroep Informatietechnologie)

Korte beschrijving

Samenwerking overheen organisatorische grenzen wordt steeds belangrijker. Dit gaat zowel over samenwerking tussen teams onderling, als tussen organisaties en bedrijven. De vierde industriële revolutie speelt hier een grote rol in. Deze start namelijk door digitale systemen die de fysieke wereld manipuleren te verbinden. De complexiteit van IT systemen stijgt enorm door de vergaande digitalisering van de maatschappij. Om deze complexiteit de baas te kunnen, wordt software steeds meer ontwikkeld als collaboratieve composities: verschillende componenten die samenwerken om één dienst te leveren. Applicaties zoals Netflix of Google bestaan uit honderden tot duizenden componenten die samenwerken om hun functionaliteit te voorzien. Dit proefschrift onderzoekt hoe software systeembeheerders kan helpen om collaboratieve composities te installeren en te beheren. Het stelt technieken en software voor die systeembeheerders de mogelijkheid geven om hun kennis in software te encapsuleren zodat ze deze kunnen delen en hergebruiken. Ook onderzoekt dit werk hoe huidige ontwikkelingen in het beheren van cloud applicaties kunnen toegepast worden op het beheer van applicaties die dichter bij gebruikers draaien, in de edge en de fog.

Praktisch

Datum
Dinsdag 29 november 2022, 17:00
Locatie
auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
Doctoraat.ea@UGent.be