Degradation of trace organic contaminants in water by means of the ozone-activated peroxymonosulfate process.

Promovendus/a
Deniere, Emma
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Curriculum
Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie (2015, Universiteit Gent)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen: Milieuwetenschappen en technologie
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Kristof Demeestere, BW24 - Prof. dr. ir. Stijn Van Hulle, BW24
Examencommissie
Prof. dr. Bernard De Baets (Voorzitter), BW26 - Prof dr. Imca Sampers (Secretaris), BW23 - Em. Prof. dr. ir. Herman Van Langenhove, BW24 - Prof. dr. ir. Raf Dewil, KU Leuven - Prof. dr. Carmen Sans, Universitat de Barcelona, Spanje - Dr. ir. Marjolein Vanoppen, BW24

Praktisch

Datum
Vrijdag 7 oktober 2022, 17:00
Locatie
Het Pand, vergaderzaal 1.1 Priorzaal, Onderbergen 1, 9000 Gent