Onderwijsvisie in de kijker: bouw mee

(20-02-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we de doelstellingen in de kijker. Vandaag: bouw mee.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de vierde doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: het onderwijs aan de UGent wordt gevoed door de participatie van stakeholders , samengevat in de slogan 'bouw mee'.

Bouw mee

De UGent is een belangrijk knooppunt waarin tal van belangen en dus ook tal van stakeholders samenkomen: de studenten, de werknemers van de universiteit, alumni en het werkveld.

De UGent wil deze stakeholders laten participeren aan haar onderwijs als kritische partners die de onderwijskwaliteit mee helpen te bewaken en streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen onafhankelijkheid en maatschappelijke relevantie. Enerzijds moet het academisch onderwijs algemeenvormend en kritisch blijven. Anderzijds moet academisch onderwijs aansluiten op de maatschappelijke noden. Uitstromende studenten moeten immers maatschappelijk inzetbaar zijn.

De UGent investeert voor haar onderwijsproces dan ook in duurzame netwerken met zowel niet-academische als academische partners. Ze neemt de perspectieven van het werkveld op in haar onderwijsontwerp. Ze consulteert vertegenwoordigers daarvoor regelmatig in een of andere geïnstitutionaliseerde vorm. Bovendien integreert ze de belangen van studenten en werknemers in de universitaire processen. Ze verankert hun inbreng op een duurzame manier via de nodige structuren.

Wat betekent 'bouw mee' concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk? Bekijk onderstaande filmpjes:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om het onderwijs te voeden door de participatie van stakeholders? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info