Lieven Eeckhout wordt Fellow van de Association for Computing Machinery

(21-01-2022) Professor Lieven Eeckhout is door de Association for Computing Machinery (ACM) gelauwerd met een officieel Fellowship. Hij is de eerste UGent-onderzoeker, en tevens de eerste in Vlaanderen, die deze eer te beurt valt.

Op 19 januari maakte de Association for Computing Machinery (ACM) bekend wie zij lauweren met een officieel Fellowship. Bij de 71 nieuwe Fellows staat voor het eerst ook een UGent-onderzoeker, professor Lieven Eeckhout. Niet alleen wordt hij zo de eerste UGent'er, hij is tevens de eerste uit Vlaanderen, en pas de tweede Belg ooit, die zich Fellow van de ACM mag noemen. 

Lieven Eeckhout

Lieven Eeckhout is als professor actief bij de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Hij doceert er sinds 2007 verschillende vakken binnen de computerwetenschappen, en is gespecialiseerd in het domein van de computerarchitectuur, en meer specifiek de prestatie-analyse en modellering. Het is ook voor zijn onderzoek binnen dit domein dat de ACM hem nu bekroond met de toekenning van het Fellowship.

Eerder werd professor Eeckhout al met een IEEE Fellowship erkend, en werden hem verschillende ERC-projecten toegekend, met name een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant, en drie Proof-of-Concept Grants. Zijn onderzoeksresultaten vormen ook mee de basis van samenwerkingen met de bedrijfswereld.

Association for Computing Machinery

De ACM is de grootste wereldwijde beroepsorganisatie van computerwetenschappers en informatici. Ze telt meer dan 100 000 leden. Deze organisatie selecteert jaarlijks enkele tientallen leden voor een Fellowship, omwille van hun brede en fundamentele bijdragen in onderzoeksdomeinen zoals algoritmen, computerwetenschappen, cryptografie, gegevensbeveiliging en privacy, medische informatica, en mobiele en netwerksystemen. De organisatie geeft in haar persbericht aan dat de prestaties van de ACM Fellows 2021 ten grondslag liggen aan belangrijke innovaties die vormgeven aan de technologieën die we dagelijks gebruiken.

“Computing professionals have brought about leapfrog advances in how we live, work, and play. New technologies are the result of skillfully combining the individual contributions of numerous men and women, often building upon diverse contributions that have emerged over decades. But technological progress would not be possible without the essential building blocks of individual contributors. The ACM Fellows program honors the creativity and hard work of ACM members whose specific accomplishments make broader advances possible. In announcing a new class of Fellows each year, we celebrate the impact ACM Fellows make, as well as the many technical areas of computing in which they work.” (ACM President Gabriele Kotsis)

Wereldwijd zijn er sinds 1994 amper 1387 Fellowships toegekend, en slechts 181 daarvan kwamen een Europeaan toe. En nu dus voor het eerst een UGent-onderzoeker.