Meer stress, relatie-ontevredenheid en huiselijk geweld door aanhoudende coronamaatregelen?

(14-01-2021) UGent-onderzoek wees eerder uit dat de coronamaatregelen een impact hadden op de relaties, stress en agressie in België. Op vraag van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit voert de UGent een vervolgonderzoek uit.

Tijdens de eerste lockdown onderzocht de UGent of de coronamaatregelen een impact hadden op de relaties, stress en agressie in België. Meer dan de helft van de deelnemers had een te hoog stressniveau en één op de vier gaf huiselijk geweld aan. Op vraag van Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, herhaalt de UGent deze studie en gaat na de impact van de tweede lockdown na. Voor de verspreiding van de studie werkt de UGent samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Deelname aan het onderzoek is eenvoudig en duurt ongeveer 15-20 minuten. Vul de enquête in

Eén op vier is slachtoffer van geweld, slechts één op vijf zocht hulp

Tijdens de eerste vier weken van de coronamaatregelen in het voorjaar had de helft van de deelnemers aan het UGent-onderzoek een problematische alcoholinname en/of een verhoogd stressniveau. Amper twee op vijf was tevreden over de sociale fysieke contacten. Stress en gevoelens van onmacht liggen vaak aan de basis van huiselijk geweld. Landen met doorgedreven social distancing maatregelen en verplicht thuisblijven, zagen een grote toename van huiselijk geweld.

In België werd één op vijf zelf slachtoffer van geweld tijdens de eerste lockdown. en was 15 % getuige van huiselijk geweld. Psychisch geweld kwam het vaakst voor (bij 21% van de vrouwelijke en 15% van de mannelijke deelnemers). Een verhoogd stressniveau, ontevredenheid over de relatie met de partner, financiële moeilijkheden en samenleven met meerdere huisgenoten konden duidelijk gelinkt worden aan een grotere kans op huiselijk geweld.

Slechts één op vijf zocht hulp en bijna niemand meldde het geweld bij de politie. Nochtans blijven online hulpverlening zoals Tele-Onthaal, Awel, Nupraatikerover, de Ch@tlijn na seksueel geweld en 1712 een toename van oproepen omtrent huiselijk geweld vaststellen. Een grote groep mensen krijgt dus nog niet de hulp die ze nodig hebben.

Waarom deelnemen aan de vervolgenquête?

Langdurige stress en agressie kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, maar ook een negatieve invloed hebben op sociale contacten, school- en werkprestaties,... Door je deelname aan het vervolgonderzoek help je wetenschappers om de juiste impact in kaart te brengen van de aanhoudende coronamaatregelen op relaties, stress en agressie in België. De resultaten dragen bij tot gepaste hulpverlening en het beperken en voorkomen van geweld.

Nood aan een gesprek bij te hoge stress of geweld?

Geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

  • Tele-Onthaal 106
  • Awel Jongerentelefoon 102
  • Zelfmoordlijn 1813
  • CAW 0800 13 500
  • Chatlijn na seksueel geweld: www.seksueelgeweld.be
  • De Zorgcentra Seksueel Geweld blijven open tijdens de lockdown
  • Kindermishandeling: www.nupraatikerover.be
  • Hulplijn voor vragen over geweld 1712

Meer info

Prof. Ines Keygnaert (coördinator)
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
M +32 485 96 14 04

Prof. Christophe Vandeviver
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
M +32 498 62 90 53