Welzijn en relaties na één jaar corona: Een longitudinale bevraging in België

(30-04-2021) De globale verspreiding van het coronavirus heeft al een jaar lang een drastische impact op ons dagelijks leven.

Van 3 tot 17 april 2020 voerden wij een vragenlijstonderzoek uit in België om de invloed van de coronacrisis op onze mentale gezondheid, werk en relaties in kaart te brengen.

Van 2 tot 16 april 2021, precies één jaar later, hebben 512 mensen voor een tweede keer antwoord gegeven op vragen over hun mentaal welzijn en stress. Aan de hand van beide bevragingen hebben we onderzocht of er veranderingen zijn in het welzijn van mensen.

Bevindingen uit het onderzoek

  • Gevoelens van angst, depressie en eenzaamheid zijn bij iedereen hoger dan één jaar geleden. Deze gevoelens zijn het hoogst bij jongeren en studenten;
  • Bij mensen die thuis werken zijn gevoelens van werkstress en eenzaamheid toegenomen vergeleken met één jaar geleden. Tevens is bij studenten studiestress toegenomen.

Aanbevelingen op basis van de bevindingen

  • Om het mentaal welbevinden te verhogen is er een belangrijke rol weggelegd voor media en pers. Nieuwsberichten en mediacampagnes die positiviteit en verbondenheid stimuleren kunnen mensen een hart onder de riem steken en helpen omgaan met negatieve gevoelens;
  • We adviseren beleidsmakers om blijvend aandacht te besteden aan het mentaal welzijn van burgers, en zeker aan dat van jonge mensen;
  • We adviseren werkgevers en onderwijsinstellingen om hun werknemers en studenten perspectieven te bieden op een (deeltijds) terugkeer naar de werkplek of campus en om deze terugkeer waar mogelijk alvast te faciliteren

We benadrukken dat de deelnemers niet-representatief zijn voor Vlaanderen, maar de bevindingen geven niettemin een indicatie van veranderingen in het welzijn van mensen.

Download het volledige rapport hier

Meer informatie? Neem contact op met Prof. Koen Ponnet, Prof. Wim Hardyns, Sarah Anrijs of Janneke Schokkenbroek