VACATURE – Fulltime doctoraatsbursaal voor FWO-project IMPERIO: behavioral change Interventions Made PERsonal, engagIng & lOng-term

(24-06-2022) Binnen imec-mict-UGent is volgende voltijdse functie vacant: een doctoraatsbeurs (1+3 jaar) voor het FWO-project IMPERIO: Gepersonaliseerde en engagerende digitale interventies voor gedragsverandering om langetermijneffecten te faciliteren.

OVER HET PROJECT

Digitale interventies voor gedragsverandering worden in groeiende mate ontwikkeld en getest. In vergelijking met echte persoonlijke coaches kunnen ze kosteneffectiever en meer schaalbaar zijn. Ze slagen er echter niet in om dezelfde mate van engagement te creëren en hebben beperkte langetermijneffecten door een gebrek aan gepersonaliseerde begeleiding, een onbetwiste troef van real-life coaching.

IMPERIO streeft naar het ontwikkelen en evalueren van een effectief rookstopprogramma, door middel van een conversational agent of ‘chatbot’ die zal ingezet worden als virtuele coach die de gebruiker door een gepersonaliseerd en gecontextualiseerd programma leidt. Daarbij ligt een duidelijke focus op de ontwikkeling van een betrouwbare en effectieve virtuele coach, vooral wat betreft de gepersonaliseerde conversaties. Door middel van zelflerende algoritmen bepaalt de chatbot het optimale punt om met de gebruiker in gesprek te gaan met gepersonaliseerde conversaties, afgestemd op de context, het profiel, persoonlijkheidskenmerken, gedrag en motivatie van de gebruiker. Evaluatie van de effectiviteit van de app voor stoppen met roken is het uiteindelijke doel.

 

JOUW OPDRACHT

Je zal als onderzoeker worden ingeschakeld op dit interdisciplinaire project waarbij je een parallel doctoraatstraject loopt met een collega in de ingenieurswetenschappen.

Je ontwikkelt een theoretisch kader, voert studies uit, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek.

Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van de onderzoeksgroep imec-mict-UGent en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

 

JOUW PROFIEL

Je hebt een universitair masterdiploma in Communicatiewetenschappen of gelijkwaardig diploma in de Sociale Wetenschappen

Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen.

Je bent in staat om zelfstandig een onderzoeksproject op te volgen en in overleg bij te sturen.

Je hebt kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).

Je bent in staat om academische en praktische kennis te combineren en te valideren.

Je bent communicatief en kan goed in teamverband werken, en toont tegelijkertijd een grote mate van creativiteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief.

 

ONS AANBOD

Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van maximaal vier jaar (1 + 3 jaar). Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 oktober 2022.

Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving waarbij je werkt in ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

 

INTERESSE?

Als je interesse hebt in deze functie, stuur dan vóór 22 augustus je motivatiebrief, cv, een kopie van je diploma’s en studieresultaten, een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bv. een paper of je scriptie) en eventueel een lijst van jouw academische publicaties naar jobs.mict@ugent.be

Vragen over de functie kunnen ook naar dit e-mailadres worden gestuurd.