Contact

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Secretariaat

Lokaal 120.077
Telefoon: 09 264 39 81
E-mail: lw01.secretariaat@ugent.be

Vakgroepvoorzitter

Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver
Blandijnberg 2, 9000 Gent
2de verdieping lokaal 084
Telefoon: 09 264 39 77 
E-mail: gertrudis.vandevijver@ugent.be

Commissies

Praktijkbegeleiders EduMa

Rozier 44, lokaal 100.097 (route)

  • Corinne Leys - corinne.leys@ugent.be - GSM: 0476 20 74 21
  • Papatya Dalkiran - papatya.dalkiran@ugent.be - GSM: 0473 71 31 83
  • Bas Mattynssens - bas.matthynssens@ugent.be

Erasmusverantwoordelijke

Mensen met vragen over Erasmus kunnen contact opnemen met 

Mevr. Lieselotte Rouckhout
lieselotte.rouckhout@ugent.be