Moraalwetenschappen

Binnen de opleiding moraalwetenschappen kan je een keuze maken uit zeven aangeboden minors. Het opnemen van een andere minor dan de zeven aangeboden minors wordt in principe niet toegestaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen en mits motivatie kan je een minor uit een andere opleiding van de faculteit voorstellen.

De minor bedraagt 30 studiepunten, verdeeld over het tweede en het derde jaar. In het tweede jaar is er naast de 45 studiepunten aan plichtvakken ruimte voor 15 studiepunten uit de minor of uit de module mens- en hulpwetenschappen, in het derde jaar gaat het om 25 studiepunten uit deze modules naast de 35 punten aan plichtvakken.

Nadat je een minorkeuze hebt gemaakt, kies je opleidingsonderdelen uit de minor. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen (terug te vinden in de studiefiches).

Denk goed na bij het kiezen van een minor. Dit kan relevant zijn voor een eventuele bijkomende studie na je bachelor of master in de moraalwetenschappen. Je kiest in dat geval best opleidingsonderdelen in functie van een aansluitend voorbereidingsprogramma. Zo kan je met de minor Politieke en sociale wetenschappen of een minor Rechten vaak rekenen op een aantal vrijstellingen binnen verschillende voorbereidingsprogramma’s. Informeer je hiervoor bij de faculteit Politieke en sociale wetenschappen of bij de faculteit Rechten en criminologie. Ook binnen de Faculteit Economie zijn er mogelijkheden om op korte termijn een extra master in bijvoorbeeld Algemene Economie te behalen. Informeer je dus goed (bij de trajectbegeleider van deze opleidingen) alvorens een keuze te maken.

Volgende minors worden binnen de opleiding Moraalwetenschappen aangeboden:

  • Minor politieke en sociale wetenschappen 

Er is een verschil tussen de Minor Politieke en sociale wetenschappen binnen de Moraalwetenschappen en de minor binnen de Wijsbegeerte. Studenten Moraalwetenschappen mogen ook uit de minor Politieke en sociale wetenschappen van de Wijsbegeerte opleidingsonderdelen kiezen. Zij moeten de juiste vakken en codes in het opmerkingenveld na het maken van het curriculum doorgeven aan de facultaire studentenadministratie.

  • Minor Psychologie
  • Minor Recht 
  • Minor Economie en Bedrijfskunde
    Als je al (eerder) ‘Economie’ hebt opgenomen in je curriculum, dan kan je dit natuurlijk niet meer in de minor opnemen.
  • Minor Globalisering en diversiteit 
  • Minor Religiestudies 
  • Minor Onderwijs