Opening Humanities Academie

© Dalal el Ouariachi (vergrote weergave)

© Dalal el Ouariachi

(20-09-2021) Op 7 oktober geeft Warda El-Kaddouri in de Belvedère van de Boekentoren haar inaugurele lezing als curator van de nieuwe Humanities Academie.

Humanities Academie

De Humanities Academie is het platform voor levenslang leren van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Via humanitiesacademie.ugent.be vind je ons aanbod lezingen, studiedagen, en (postgraduaats)opleidingen die kunnen gevolgd worden als bij- of nascholing.

De Humanities Academie bundelt en ondersteunt niet alleen alle bestaande initiatieven, maar engageert zich ook om nieuwe initiatieven uit te bouwen. De faculteit stelt elk jaar een curator aan die een thema mag aanbrengen dat als een rode draad doorheen het aanbod levenslang leren zal lopen. Voor het academiejaar 2021-22 is Warda El-Kaddouri curator. Warda is literatuurwetenschapper en journalist. Sinds haar aanstelling als VN-jongerenvertegenwoordiger in 2015 neemt ze deel aan het publieke debat via columns, lezingen en debatten en probeert ze licht te werpen op ongehoorde verhalen en perspectieven. Voor die inzet werd ze in 2020-2021 aangesteld als Scherpsteller door deBuren en PILAR, een titel voor een opkomende kritische denker. In datzelfde jaar verscheen haar debuut 'Dominantie. Waarom we denken wat we denken', een essay over dominante verhalen. Ze woont momenteel in Amsterdam, waar ze schrijft voor 'De Groene Amsterdammer'. Ze is redacteur voor het cultuurtijdschrift 'Rekto Verso'.

Inaugurele lezing

Op 7 oktober opent vicerector Mieke Van Herreweghe officieel de Humanities Academie en geeft Warda El-Kaddouri haar inaugurele lezing: ‘Dekoloniseren. Herschrijf het verhaal, niet de geschiedenis.’ De afgelopen jaren, en zeker sinds de Black Lives Matter-protesten in de zomer van 2020, staat dekolonisatie als thema weer duidelijk op de maatschappelijke agenda. De oproep om te dekoloniseren klinkt steeds luider: geschiedenislessen, filosofieboeken, lectuurlijsten, musea, archieven, de canon. Zowat elk domein dat tot het hart van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte behoort, is vandaag onderworpen aan een kritische blik van dekolonisatie. En dat is niet verwonderlijk. De koloniale geschiedenis leeft voort in de verhalen die we vertellen, in onze verbeelding, in onze kunst, en daardoor in ons cultureel geheugen die we doorgeven aan de volgende generaties. Dekoloniseren gaat niet over het herschrijven van de geschiedenis. Dekoloniseren gaat over het herschrijven van de verhalen die we vertellen over het verleden, en het perspectief dat we daarbij innemen.

In haar inaugurele lezing vertelt Warda over de nood van dekoloniseren aan de universiteit. Haar lezing zal voorafgegaan worden door een getuigenis van UGent student Philsan Osman.

Literatuur en Dekolonisatie

De Humanities Academie organiseert in het najaar de lezingenreeks ‘Literatuur en Dekolonisatie’.

"UGent’ers gaan in gesprek met schrijvers, filosofen, journalisten, en archivarissen uit Vlaanderen en Nederland", legt Ilse De Vos (directeur van de Humanities Academie) uit. "Warda El-Kaddouri trekt de boel op gang helemaal bovenin de Boekentoren. Daarna breken we uit. We maken een rondgang door de stad. Op zes verschillende locaties belichten we telkens ander aspect van dekolonisatie en de rol die literatuur én literatuurwetenschappers hierin te spelen hebben."

Ilse De Vos: "Wat is dat eigenlijk, dekoloniseren?” vroeg ik aan een student die meeschreef aan de open brief Dekoloniseer UGent. “Je macht delen.” Dat moest een misverstand zijn. "Ik heb toch helemaal geen macht?” Toch wel, zo bleek. Macht in de vorm van een podium. En een podium, dat kan je delen.

De eerste lezing vindt plaats op 20 oktober in NTGent met Sibo Rugwiza Kanobana en Lindah Leah Nyirenda. Aan het einde van de lezingenreeks stellen we een aantal concrete actiepunten voor.

Meer info en contact

Ilse De Vos
Directeur Humanities Academie
i.devos@ugent.be

Inaugurele lezing Warda El-Kaddouri 

  • 7 oktober 2021
  • 20.00 u. tot 22.00 u.
  • Belvedère Boekentoren, Rozier 9
  • Bekijk de foto's 

Lezingenreeks ‘Literatuur en dekolonisatie’