Jonge Academie kiest twee LW-collega's onder haar nieuwe leden

(14-03-2022) De Jonge Academie verwelkomt deze maand Zoë Ghyselinck en Annelies Van Assche in haar rangen.

De Jonge Academie verkoos zes nieuwe leden uit de Universiteit Gent. De UGent’ers werden samen met vijf collega’s uit andere Vlaamse universiteiten geselecteerd om de Jonge Academie de komende vijf jaar mee gestalte te geven. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil de Academie bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar. De nieuwe leden worden geïnaugureerd op een online publieksevent op 30 maart 2022.

Zoë GhyselinckZoë Ghyselinck

(vakgroep Letterkunde)

Zoë Ghyselinck is classica en vergelijkende literatuurwetenschapper.
Ze onderzoekt de wisselwerking tussen de literaire verbeelding van communicatie met de doden en de ontwikkeling van communicatiemedia. Ze wil nagaan hoe moderne West-Europese necrodialogen bijdragen tot het bespreekbaar maken van taboe en rouw in een geseculariseerde maatschappij. Ze gebruikt hiervoor inzichten uit media- en godsdiensthistorische en gezondheidssociologische benaderingen.

Annelies Van AsscheAnnelies Van Assche

(vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen)

Annelies Van Assche doet onderzoek naar de relaties tussen arbeid en esthetiek in de hedendaagse dans.
Als danswetenschapper benadert ze het creatieproces van dans door de lens van de cultuur- en arbeidssociologie, waarbij de ervaringen van danskunstenaars centraal staan.
Daarnaast buigt ze zich over de vragen die gepaard gaan met de archivering en geschiedschrijving van dans.