Letterkunde

Infopagina collecties letterkunde voor studenten

Literaire sociologie (L26)

Vergelijkende literatuurwetenschap (L37)

Duits

Duitse letterkunde L32

Engels

Engelse en Amerikaanse letterkunde L34

Frans

Franse letterkunde L14X

Didactiek Frans L14G

Grieks

Griekse letterkunde L10

Nieuw Grieks L46

Vakdidactiek oude talen L25

Italiaans

Italiaanse letterkunde L16

Latijn

Klassiek Latijn L11 

Postklassiek Latijn L12 

Vakdidactiek oude talen L25

Nederlands

Nederlandse letterkunde L30 

Spaans

Spaanse letterkunde L14H  

Zweeds

Scandinavistiek L19