Ann Van Hecke

Ann Van Hecke

Ik ben geboeid door onderzoek binnen het brede terrein van de verpleegkunde waarin vijf kernwaarden essentieel zijn: gedragenheid, partnerschap, relevantie, creativiteit en samenwerking. Deze kernwaarden zijn verankerd in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent) dat ik, samen met collega Sofie Verhaeghe en collega Dimitri Beeckman, coördineer. Het centrum doet onderzoek naar o.a. de interprofessionele zorgrelatie, patiëntparticipatie (en link met patiëntveiligheid), zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken, huidzorg, het inzetten van verpleegkundige expertfuncties in de zorg en dit in verschillende settingen (bv. eerstelijnszorg, ziekenhuizen) en bij verschillende patiëntpopulaties (bv. mensen met psychische kwetsbaarheid, patiënten met kanker, ouderen). Aan de hand van interventie- en implementatiestudies, ontwikkeling van tools en instrumenten is het ons doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg.

  • Hoofddocent aan de UGent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, secretaris Opleidingscommissie Master Verpleegkunde en Vroedkunde
  • Lid van Centre of Excellence Patiëntparticipatie, Wit Gele Kruis Vlaanderen
  • Medebestuurder van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten
  • Actief lid van European Academy of Nursing Science
  • lesgever in het doctoraatsprogramma over ontwikkeling en implementatie van complexe interventies
  • Promotor van meerdere onderzoeksprojecten en doctoraten rond o.a. patiëntparticipatie (in ziekenhuizen en eerstelijnszorg), zelfmanagement in de zorg voor oncologische patiënten met bijzondere aandacht voor transmuraal en interdisciplinair werken, verpleegkundig specialisten in België. In mijn onderzoek worden overwegend mixed methods gebruikt.