Talentateliers voor jongeren (TAJO)

Wat?

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen werkt actief samen met maatschappelijke partners in functie van het versterken van haar maatschappelijke identiteit.

Zo wordt er ook op structurele basis samengewerkt met TAJO (Talentatelier Jongeren). Deze organisatie richt zich op kwetsbare jongeren uit de regio Gent en Kortrijk en het creëren van kansen voor die doelgroep. Men laat daarbij de jongeren tussen 10 en 14 jaar via interactieve ateliers en plaatsbezoeken kennismaken met de meest uiteenlopende beroepen en de competenties en talenten die daarbij horen. Gastdocenten geven deze ateliers op een ervaringsgerichte wijze waardoor de jongeren zelf al kunnen ervaren welke vakgebieden hen aanspreken.

TAJO helpt kinderen zo hun talenten te ontdekken waarmee ze later beroepsmatig aan de slag kunnen, biedt hen steeds nieuwe impulsen en boeiende leermomenten die hen motiveren en stimuleren om hun talenten maximaal te ontwikkelen en het leren aan te moedigen.

Onderzoekers uit onze faculteit worden in het kader van maatschappelijke dienstverlening gestimuleerd om vanuit hun discipline ook een atelier of plaatsbezoek voor deze kwetsbare jongeren uit te werken. In 2022 werden reeds een 15-tal ateliers vanuit onze faculteit aangeboden rond zeer uiteenlopende onderwerpen (logopedie, neurologische spraakstoornissen, genetica, robotchirurgie enz.).

Concreet wordt daarbij van de onderzoeker verwacht om 1 maal per jaar een atelier of plaatsbezoek uit te werken op een zaterdagvoormiddag binnen het globale thema ‘Wetenschap’. In nauw overleg met de coördinator van TAJO wordt de inhoud en het format vastgelegd alsook de concrete planning. Ook studenten kunnen ingeschakeld worden bij het organiseren van deze ateliers.
Een kleine moeite die een groot verschil kan maken voor deze jongeren!

Meer informatie?

Presentatie over de werking van TAJO

Ook interesse om een atelier voor TAJO te organiseren?

Contacteer de facultaire beleidsmedewerker Maatschappelijke Outreach om de mogelijkheden te bekijken : Anne.Magherman@ugent.be  

 

 

Talentateliers voor jongeren 1        Talentateliers voor jongeren 2