Opleidingen

   De Cel Biostatistiek organiseert cursussen statistiek die inspelen op de noden van de personeelsleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent. Verscheidene lessenreeksen worden op jaarlijkse basis aangeboden vanuit de Cel Biostatistiek. 

   Meer informatie over de cursussen die gepland zijn in het academiejaar 2022-2023 en de inschrijvingsmodules zijn beschikbaar via onderstaande links. Voor cursussen die reeds volzet zijn kan u uw interesse kenbaar maken via een wachtlijst. 

   Elk van de cursussen ontving een generieke erkenning van de Doctoral Schools of Life Sciences and Medicine. Doctorandi, we herinneren jullie er graag aan dat de aanvragen voor erkenning door de UGent Doctoral Schools ten laatste 1 maand voor aanvang van de cursus dienen te gebeuren bij verzoek om financiering.

    

   1. Nieuw: SPSS for Life Sciences and Medicine (september 2022-februari 2023)

   Deze cursus start bij het begin - het inlezen, herstructureren, bewerken en transformeren van data - en eindigt met meer geavanceerde tips en tricks in SPSS. De cursus bestaat uit drie modules. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gehele cursus of een selectie maken van de modules op maat van hun onderzoekstraject.

   Module 1: Data management and data transformations in SPSS (september 2022).

   Deze module is een aanrader voor onderzoekers die regelmatig met SPSS software (zullen) werken. De module is in het bijzonder interessant voor mensen die REDCap data (zullen) analyseren.

   Module 2: Principles of hypothesis testing (oktober 2022).

   De termen “p-value”, “confidence interval” en “significance” worden frequent gebruikt in de dagelijkse praktijk, maar wat is hun exacte betekenis? In deze sessie geven we handvaten om de juiste statistische test te kiezen en hoe de resultaten te interpreteren. Bovendien zullen we ook enkele algemene regels bespreken over het rapporteren van resultaten in de wetenschappelijke literatuur.

   Module 3: Advanced tips and tricks in SPSS (februari 2023)

   De tips en tricks die aangeleerd worden in deze module zullen je mogelijks veel tijd en inspanning besparen. We leren hoe we het herhalen van gelijkaardige syntax kunnen vermijden door het schrijven van macro’s. Verder zullen we SPSS output converteren naar SPSS datasets.

   2. Start Using R (november-december 2022 en mei-juni 2023)

   Zou je als onderzoeker in de gezondheidswetenschappen graag je analyses op reproduceerbare wijze uitvoeren en rapporteren? Zou je graag je resultaten visualiseren in figuren van hoge kwaliteit? Lijkt het je wel wat om te leren programmeren in R, maar weet je niet zo goed hoe daaraan te beginnen? Dan is deze cursus iets voor jou.

   3. Regression for continuous outcome data in SPSS (oktober-november 2022)

   De cursus over lineaire regressie is gericht op onderzoekers die statistische analyses van continue, (log)normaal verdeelde data in SPSS willen uitvoeren en interpreteren.

   4. Regression for non-continuous outcome data in SPSS (november-december 2022)

   Deze cursus bestaat uit drie modules. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gehele cursus of een selectie maken van de module(s) op maat van hun onderzoekstraject.

   Module 1: Binary logistic regression model for binary outcomes

   Module 2: Poisson and negative binomial regression models for counts and rates

   Module 3: Survival analysis for time-to-event outcomes (Kaplan-Meier plots, log-rank test, Cox proportional hazards models)

   5. Statistical analysis of longitudinal continuous data in SPSS (april-mei 2023) 

   We starten met een introductie over wanneer en waarom linear mixed regression toegepast dient te worden. Zowel covariance pattern models als random coefficients models komen daarna aan bod.

    

   Voor vragen over de inhoud van een cursus kan je terecht bij de lesgever (statcel@ugent.be). Voor administratieve vragen kan je ons secretariaat contacteren (secr.biostatistiek@UGent.be).

   Daarnaast organiseert De Doctoral School of Life Sciences and Medicine in samenwerking met het Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG) en de Cel Biostatistiek, de specialist course “Conducting and publishing a systematic review and meta-analysis”. Voor meer informatie en inschrijven:

   https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/lsm/conducting-systematic-review-meta-analysis.htm

   E-learning statistiek in Ufora

   Naast het organiseren van cursussen, neemt de Cel Biostatistiek het voortouw in de facultaire samenwerking met het Lerend Netwerk Lesgevers Statistiek bij de ontwikkeling van een Ufora-pagina "E-learning Statistiek".  Studenten, maar ook (co)promotoren, begeleiders van masterproeven of onderzoekers binnen de faculteit of het UZ Gent, kunnen hier terecht voor een online overzicht met de meest voorkomende, basis statistische methoden binnen de onderzoeksdomeinen van de faculteit. De e-learning pagina bevat onder meer een toetsvinder, praktisch uitgewerkte cases voor basismethoden in zowel SPSS als R, en een uitgewerkt gamma aan 'good practices'. Alle leden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben automatisch toegang tot Ufora E-learning pagina: E-Learning Statistiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Statistics Faculty of Medicine and Health Sciences - DX00115.