Computationeel kanker genoomonderzoek en tumor evolutie

Onderzoeksgroep Anatomie Jimmy Van den EyndenDe onderzoeksgroep 'Anatomie en Embryologie' gebruikt binnen deze onderzoekslijn computationele benaderingen om menselijke tumorvorming in verscheidene kanker types te bestuderen op basis van somatische mutatie patronen.

De groep focust zich op verschillende fasen van tumor evolutie (gezonde weefsels, primaire tumoren, uitzaaiingen …), voornamelijk gebaseerd op somatische mutatie patronen.

Somatische mutaties zijn kleine fouten in het DNA die zich tijdens het leven opstapelen en uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van een kwaadaardige tumor. Op basis van deze mutatie patronen is het mogelijk om nieuwe kankergenen te identificeren, specifieke kwetsbaarheden van een tumor te bepalen of fundamentele processen te onthullen die zich voordoen tijdens tumorevolutie, zoals tumor-immuun interacties, de ontwikkeling van therapieresistentie of uitzaaiingsgedrag.

 

 

Onderzoeksprojecten

Immuno-editing en immuun ontwijkingsmechanismen in het kankergenoom

Het menselijke immuunsysteem speelt een sleutelrol in het controleren van tumorgroei. Dit lang bestaande idee werd de afgelopen jaren versterkt door het succes van nieuwe immuunmodulerende kankerbehandelingen. Verschillende genomische veranderingen leiden echter tot ontwijking van deze immuunreactie en een gebrek aan immunotherapie-respons. Dit project heeft tot doel deze veranderingen te identificeren en te begrijpen hoe het kankergenoom zich aanpast aan interacties met immuuncellen tijdens tumorevolutie.

 

Mutationele klonaliteit in gezonde weefsels

Kwaadaardige tumorvorming is het gevolg van de opeenvolgende accumulatie van somatische driver-mutaties. Hoewel deze mutaties de laatste jaren uitgebreid werden bestudeerd in primaire tumoren, is er voorlopig weinig bekend over hun aanwezigheid in de vroegste fasen van tumorevolutie en dus in gezonde cellen en weefsels. Dit onderzoeksproject is gericht op het identificeren en karakteriseren van vroege mutationele klonaliteit in verschillende organen waarvan bekend is dat er frequent kwaadaardige tumorvorming optreedt.

  

ALK signaaltransductie in kanker

ALK (anaplastisch lymfoom kinase) is een eiwit dat verantwoordelijk is voor het aansturen van bepaalde vormen van neuroblastoma en andere kankertypes. Het doel van dit multidisciplinair en internationaal onderzoeksproject is om nieuwe therapeutische doelwitten te identificeren in kankertypes waarin genetische veranderingen in het ALK eiwit beschreven zijn.

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Jimmy Van den Eynden, onderzoeker

09 332 48 55