Opleiding

Basisopleiding Tandheelkunde

Endodontologie wordt als theoretisch vak (Orale infectie III: Endodontologie) gedoceerd in de basisopleiding Tandheelkunde in derde bachelor. Daarnaast is er ook een preklinische vorming in endodontie (Handvaardigheden III: Endodontologie) waar de studenten in de derde bachelor Tandheelkunde de basis voor de klinische vaardigheden wordt bijgebracht. Tot slot is endodontie ook deel van de Klinische Stage in de eerste en tweede Master Tandheelkunde. 

Master of Science in de Specialistische Tandheelkunde: Endodontologie

De Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen UGent organiseert een specialisatieopleiding tot endodontoloog. Het betreft een 3-jarige opleiding met zowel theoretisch onderwijs als klinische stage, waarbij tandartsen opgeleid worden tot vakbekwame en hooggekwalificeerde practici met uitgesproken competenties in de endodontologie.
Het curriculum van de Master of Science in de Specialistische Tandheelkunde: Endodontologie vind je hier
Meer info over deze specialisatieopleiding, onder andere toelatingsvoorwaarden, vind je hier

Postgraduaatopleidingen

Het expertiseteam Endodontologie organiseert ook postgraduaatopleidingen voor afgestudeerde tandartsen binnen het systeem van accreditering (NTUGent).