Welke beroepsmogelijkheden biedt het apothekersdiploma?

Welke beroepsmogelijkheden biedt het apothekersdiploma? Uiteraard denkt iedereen spontaan aan het beroep van apotheker in de officina. Een belangrijk aandeel van de afgestudeerden komt nochtans  niet in de officina terecht (meer dan 40 procent). Het opleidingsaanbod binnen de faculteit Farmaceutische Wetenschappen garandeert immers tal van beroepsmogelijkheden. In de bacheloropleiding verwerft de student een brede wetenschappelijke basis. Aansluitend kiest de student uit twee masteropleidingen  - master in de farmaceutische zorg of master in de geneesmiddelenontwikkeling - die allebei leiden tot de beroepstitel van apotheker. De master in de farmaceutische zorg en de master in de geneesmiddelenontwikkeling bereiden de studenten voor op een functie in  de officina , respectievelijk op een functie in de farmaceutische industrie. Aanvullende master-na-master opleidingen (master in de industriële farmacie, master in de klinische biologie en master in de ziekenhuisfarmacie) voorzien in een doorgedreven opleiding en uitbreiding van de kennis en vaardigheden van de apotheker.  Afhankelijk van de masterkeuze, komt de apotheker terecht in:

  • Academisch onderzoek (doctoraat): de farmaciestudenten zijn zeer gegeerde doctoraatsstudenten gezien hun degelijke en multidisciplinaire biologische-farmaceutische-medische vooropleiding.
  • Diverse functies binnen de farmaceutische industrie: productie, kwaliteitscontrole, registratie, onderzoek en ontwikkeling, farmaco-vigilantie  (opvolgen van bijwerkingen van geneesmiddelen), commerciële functies (bv. informatie-verantwoordelijke: opvolgen van door vertegenwoordigers verstrekte informatie, reclame, bijsluiters), management, verantwoordelijke voor distributie, vrijgave van geneesmiddelen door industrieapotheker (waarvoor additionele opleiding is vereist), radio-farmaceut, etc. Een aantal van deze functies impliceren  verantwoordelijkheden die wettelijk verplicht zijn en wettelijk geregeld worden; de functies  zijn toegewezen aan welbepaalde personen waarvan de  namen worden opgelijst door  het ministerie en gepubliceerd in het Staatsblad. Een aantal van deze functies  kan  enkel worden uitgeoefend door gediplomeerde apothekers.
  • Ziekenhuizen: als ziekenhuisapotheker, klinisch bioloog (waarvoor additionele opleiding vereist), raadgever/rechterhand van een arts.
  • Het onderwijs: bv. opleiden van apotheek-assistenten.
  • Sectoren buiten de farmaceutische industrie: bv.  de voedingssector (kwaliteitscontrole en -analyse), cosmetische industrie, medische hulpmiddelen, diagnostica, laboratoria, milieu, forensische laboratoria, etc.

Een vraag die wellicht rijst is of men als apotheker in een officina aan de slag kan  indien men geen apotheek kan of wil overnemen. Dit kan zeker en vast: een groot deel van de officina-apothekers zijn geen eigenaar van de apotheek waar ze werken. Ze werken er als provisor (hoofdapotheker), adjunct-apotheker of plaatsvervanger. De vraag door officina’s naar afgestudeerde apothekers blijft zeer groot. De meeste apotheken stellen namelijk meer dan één apotheker te werk, onder meer omwille van het feit dat  steeds meer apothekers deeltijds wensen te werken  om  carrière en gezinsleven goed te kunnen combineren.
Laat dus over volgende geen twijfel bestaan: met het multidisciplinaire diploma van apotheker op zak, komt men in elk geval in een uiterst boeiende professionele loopbaan terecht.