Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek heeft een vaste samenstelling en wordt dus niet elk jaar opnieuw samengesteld. Deze commissie behandelt de facultaire kredieten voor mobiliteit van onderzoekers in het buitenland en de facultaire opvang van FWO-sb-kandidaten.

Contact

Prof. Dieter Deforce (voorzitter, lid gammawerkgroep)
Prof. Lies Lahousse
Prof. Thomas De Beer (vaste vervanger gammawerkgroep)
Prof. Tom Coenye (lid Onderzoeksraad, lid gammawerkgroep)
Prof. Jan Van Bocxlaer (decaan)
Mevr. Sigrid Verhelst
Mevr. Evelien Wynendaele
Mevr. Elke Gasthuys