Curriculum indienen voor nieuwe studenten in een schakel-, voorbereidings- of masterprogramma

Je dient via het onlineplatform Oasis twee stappen te doorlopen.

  1. Je bepaalt welke vakken je gaat opnemen in het komende academiejaar, je gaat je curriculum samenstellen.
  2. Je gaat jouw curriculum indienen ter goedkeuring aan de curriculumcommissie.