Goedkeuring van het curriculum

Nadat je jouw curriculum hebt voorgelegd ter goedkeuring (= status voorstel) wordt het door de administratie van onze faculteit gecontroleerd. Deze screening kan enkele weken in beslag nemen, aangezien er heel wat curricula aan onze faculteit moeten gecontroleerd worden. Neem dus niet meteen contact wanneer de beoordeling van jouw curriculum op zich laat wachten. Wanneer de administratie fouten opmerkt in jouw inschrijving/curriculum, dan zal je hierover steeds gecontacteerd worden via jouw UGent-mailadres. Het is dus heel belangrijk om dagelijks jou UGent-mails te controleren!

 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten na de screening van jouw curriculum:

  • Jouw curriculum wordt goedgekeurd: je ontvangt hierover een automatische e-mail op jouw UGent-mail. Je dient daarna voor een laatste keer jouw curriculum in OASIS te controleren. Ga je akkoord met het goedgekeurde curriculum, dan klik je in OASIS op 'zich akkoord verklaren' (eerst opnieuw het vakje aanvinken voor de opleiding). Klopt er iets niet in jouw curriculum, dan neem je meteen contact op met de facultaire studentenadministratie.
  • Jouw curriculum wordt (nog) niet goedgekeurd: je ontvangt hierover een e-mail op jouw UGent-mail waarbij ook melding wordt gemaakt van de reden waarom jouw curriculum niet kan goedgekeurd worden (bijv. er ontbreekt een keuzevak, je neemt teveel studiepunten op,...). Is de reden niet zichtbaar in de e-mail, dan kan je via OASIS ook de eventuele reden opzoeken door te klikken op 'curriculum bewerken EB' en daarna op 'curriculumhistorie' bij het curriculum dat terug naar 'ontwerp' werd geplaatst. Je krijgt de kans om zelf jouw curriculum opnieuw te bewerken en in te dienen, rekening houdend met de opmerkingen die je over je vorige curriculum kreeg. Vergeet niet nadien jouw curriculum opnieuw naar voorstel te brengen.