Keuzevakken in de master Business Economics

In de master Business Economics is er een keuzeruimte van 6 studiepunten.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de Studiekiezer-pagina's van de afstudeerrichtingen van Business EconomicsAccountancy - Corporate Finance - Marketing

Een beknopt overzicht van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven.

 

Studenten kunnen hun 6 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of uit beide modules hieronder. Vakken die reeds als plichtvak worden gevolgd binnen de gekozen afstudeerrrichting, kunnen uiteraard niet nogmaals opgenomen worden als keuzevak.

Alle vakken uit de eerste module (Opleidingsspecifieke keuzevakken) (met uitzondering van de stage) worden, net zoals de plichtvakken, modulair georganiseerd. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

- voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 2 oktober 2022 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

- voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 19 februari 2023 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

Het opnemen van het keuzevak Stage is ook aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

module 'Opleidingsspecifieke keuzeopleidingsonderdelen' (Program-Specific Elective Courses)
naam vak stp semester
Stage (Internship) 6 J
Onderzoeksmethoden in bedrijfsfinanciering (Research Methods in Corporate Finance) 6 1
Waardering en risicomanagement (Valuation and Financial Risk Management) 6 1
Gevorderde bedrijfsfinanciering (Advanced Corporate Finance) 6 2
Gevorderde financiële analyse (Advanced Financial Statement Analysis) 6 1
Consumentengedrag (Consumer Behaviour) 6 1
Onderzoeksmethoden in marketing: marktonderzoek (Market Research Methods) 6 1
Industriële en internationale marketing (Business and International Marketing) 3 2
Marketingcommunicatie (Marketing Communication) 6 1
Business development en strategische verkoop (Business Development and Strategic Selling) 3 2
Digitale marketing (Digital Marketing) 6 2
Audit (Audit) 6 1
Beheerscontrole (Management Control) 6 2
Internationale financiële rapporteringsstandaarden (International Financial Reporting Standards) 6 1
Onderzoeksmethoden in accountancy (Research Methodes in Accounting) 6 1
Consolidatie (Consolidation) 3 2
Internationale auditnormen (International Standards on Auditing) 3 2

 

module 'Algemene keuzeopleidingsonderdelen' (General Elective Courses)
naam vak stp semester
Beleggingsleer (Investment Analysis) 6 1
Financiële Modellering (Financial Modelling) 6 2
Big data (Big Data) 6 1
Productiestrategie (Advanced Production Management) 6 2
Projectmanagement (Project Management) 6 1
Kwaliteitsmanagement (Quality Management) 6 2
Economische globalisering (Economic Globalisation) 6 2
Milieu-economie en -beleid (Environmental Economics and Policy) 6 2
Arbeid en tewerkstelling (Labour and Employment) 6 1
Monetaire theorie en beleid (Monetary Theory and Policy) 6 1
Grondige studie: personenbelasting (Advanced Income Taxation) 6 1
Grondige studie: vennootschapsbelasting (Advanced Corporate Taxation) 6 1
Grondige studie: BTW-wetgeving (Advanced VAT-Law) 6 1
Internationale en Europese fiscaliteit (International and European Taxation 3 2
Lokale en regionale belastingen (Local and Regional Taxes) 3 1
Fiscale procedure (Tax Procedure) 3 2
Registratie- en successierechten (Legislation on Succession and Registration) 3 2
Deontologie (Deontology) 3 2
Grondige studie: boekhoudrecht (Advanced Accounting Law) 5 1
Netwerken in sociaal-economische systemen (Networks in Socio-economic Systems) 6 2
Krachtige leeromgevingen (Powerful Learning Environments) 6 1
Klasmanagement en reflectie (Classroom Management and Reflection) 4 2
De leraar binnen school en maatschappij (The Teacher within School and Society) 4 1
Psychologie van de adolescentie (Psychology of Adolescence) 4 1

Gerelateerde inhoud