Studiedagen

Studienamiddag 2014:

Financiële rapportering en financieel management

in de publieke en non-profitsector

Dinsdag 3 juni 2014

 

in samenwerking met Associatieonderzoeksgroep ‘Individueel en organisationeel performantiemanagement’ &

 
 

Programma

12.30u: Ontvangst deelnemers en broodjeslunch
13.30u:    

Verwelkoming en inleiding
Prof. dr. Johan Christiaens, Universiteit Gent, directeur onderzoekscentrum Accounting Research Public Sector (ARPS) UGent - EY & AOG Individueel en organisationeel performantiemanagement’

13.40u:  

Onderzoek naar de (gebrekkige) financiële rapportering van kleine vzw’s
Dhr. Lode Lancksweerdt, Master TEW Universiteit Gent, student Vlerick Business School

14.10u: 

Bespreking wetsvoorstel tot wijziging vzw-wet met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie
Dhr. Philippe Ernst, HVG advocaten

14.40u:   

Financieel Management ten tijde van bezuinigingen: onderzoek naar de rol van budgettering en prestatiemanagement
Prof. dr. Tjerk Budding, Vrije Universiteit Amsterdam

15.10u:  

Studie naar de financiële rapportering van Vlaamse gemeenten met betrekking tot hun erfgoed
Mevr. Tine Van Thielen, Master Overheidsmanagement Universiteit Gent

15.40u:    Koffiepauze
16.10u:

Naar Europese boekhoudstandaarden (EPSAS) voor overheidsinstellingen? Een stand van zaken.
Dhr. Simon Neyt, medewerker onderzoekscentrum Accounting Research Public Sector (ARPS)

16.40u:    

Toepassing en gevolgen van de wetgeving overheidsopdrachten in de vzw-sector
Prof. dr. Frederik Vandendriessche, Universiteit Gent & advocaat Stibbe

17.10u:    

Slotwoord
Prof. dr. Johan Christiaens

Doelgroep

Deze studienamiddag richt zich enerzijds tot practici zoals beleidsmedewerkers, leidinggevenden en financiële medewerkers in lokale, centrale en toezichthoudende overheden en vzw’s en tot beroepsbeoefenaar economische beroepen (bv. accountants, bedrijfsrevisoren). Anderzijds worden academici, researchers en studenten aangesproken.

Deelnamekosten

Deelnamekosten: € 160,00 per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Inschrijven kan tot 28 mei 2014 via deze website.

Locatie

Universiteit Gent
Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent