Derde bachelorjaar

In het derde bachelorjaar passeren de overige basisvakken van de computerwetenschappen de revue.

In het eerste semester leer je in het vak digitale elektronica zelf een klein digitaal ontwerp te maken en na het volgen van deze cursus zou je in staat moeten zijn om zelf een eenvoudig uitbreidingskaartje voor jouw pc te ontwerpen. Dit vak bouwt verder op het vak elektrische schakelingen en netwerken uit het tweede bachelorjaar.

In datzelfde semester volg je ook het vak communicatietheorie waarin je de basisprincipes van de digitale communicatie bestudeert. Dit is het basisvak voor vervolgcursussen over telecommunicatie omdat nagenoeg alle moderne communicatie digitaal is.

In het domein van de systeemsoftware zit het vak besturingssystemen waarin je leert op welke manier Windows en Linux intern werken en op welke manier je maximaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die ze bieden. In het kader hiervan zal je ook leren hoe je zelf kleine wijzigingen in de Linuxkern kunt aanbrengen. Dit vak bouwt verder op het vak computerarchitectuur uit het tweede bachelorjaar.

In het vak communicatienetwerken leer je op welke manier computers met elkaar kunnen communiceren. Je zal er onder andere het basisprotocol van de Internetcommunicatie TCP/IP bestuderen. Je zal er leren wat de rol van een router, switch, hub, enz. zijn.

In het vak databanken leer je grote hoeveelheden gegevens structureren, opslaan en exploiteren. Je zal er leren hoe je een databank moet opzetten en op welke manier je ze kan bevragen. Na het volgen van dit vak ben je goed vertrouwd met SQL, de meest gebruikte bevragingstaal voor relationele databanken.

In het tweede semester volgt dan het vak automatenleer met daarin onder andere de studie van toestandsautomaten en Turing-machines, dit zijn de theoretische basismodellen van alle moderne computers die je zeker moet gezien hebben. Daarnaast bestudeer je ook formele talen en petri-netten.

In het vak multimediatechnieken leer je meer over het internet en over het web, over de protocollen die er gebruikt worden, en op welke manier je zelf een geavanceerde website met dynamisch aangemaakte pagina’s kan maken.

In het vak softwareontwikkeling kom je meer te weten over geavanceerde concepten in de programmeertaal Java (uitzonderingen, grafische userinterfaces, parallellisme) en leer je ook meer over de levenscyclus van een softwareproject (van eerste contact met de klant tot de oplevering en naderhand het onderhoud). Dit vak bouwt verder op het vak programmeren
uit het tweede bachelorjaar.

Het vak mechatronica slaat de brug tussen de computerwetenschappen en de wereld van de mechanica zoals de sturing van robots en andere mechanische systemen. Je maakt er kennis met regeltechniek, en je zal er zelf een regelaar ontwerpen.