Internationale mobiliteit van docenten en ondersteunend personeel

Procedure

De aanvraag gebeurt geruime tijd vóór de effectieve mobiliteit plaatsvindt bij het facultaire International Relations Office, volgens de geldende voorwaarden.

Het International Relations Office legt de aanvraag voor aan de Facultaire Commissie Internationalisering en verwittigt de Afdeling Internationalisering bij akkoord. 

Na akkoord van de Afdeling Internationalisering en vervollediging van de administratieve verplichtingen, kan u – na de dienstreis – het overeengekomen bedrag terugvorderen via SAP.

Contact

International Relations Office

Contactpersoon: Ann Vanoutryve