Taal van het examen

De evaluaties verlopen in de regel in de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel. Eventuele uitzonderingen zijn enkel mogelijk conform het Onderwijs- en Examenreglement.

In een Nederlandstalige bacheloropleiding of master-na-bacheloropleiding, of in een Nederlandstalig schakelprogramma of voorbereidingsprogramma hebben studenten het recht om in het Nederlands geëvalueerd te worden bij opleidingsonderdelen die in een andere taal gedoceerd werden, op voorwaarde dat dit vak geen taalcompetenties omvat.

De student die van dit recht wil gebruikmaken meldt dit aan de Facultaire Studentenadministratie en de verantwoordelijk lesgever.
Deadlines: vóór 15 november voor een eerstesemestervak en vóór 1 maart voor een tweedesemestervak.