Deliberatieregels

Meer informatie over de deliberatieregels vind je online op de universitaire webpagina's.

In het universitaire Onderwijs- en Examenreglement (OER) wordt de samenstelling en deliberatiebevoegdheid van de examencommissies uitgelegd. Daarnaast vind je er ook in terug wanneer je kan slagen voor een deliberatiepakket.

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur heeft in de facultaire aanvullingen op het OER ook nog een aantal aangepaste deliberatieregels bepaald.