Facultaire Welzijns- en Veiligheidscommissie

Taakomschrijving

  • brengt aspecten van welzijn en veiligheid binnen de faculteit op een systematische wijze onder de aandacht
  • zoekt naar oplossingen in geval van inbreuken of tekorten in verband met welzijn en veiligheid van personeelsleden
  • staat, samen met andere facultaire commissies en het facultair bestuur, in voor het coördineren en organiseren van periodieke sociale activiteiten binnen de faculteit voor het bevorderen van het welzijn op het werk
  • ondersteunt en moedigt bestaande en nieuwe sociale activiteiten binnen de vakgroepen, de faculteit en de universiteit aan
  • staat in voor het opstellen van een gedragscode ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag
  • staat in voor het opvolgen van de in het facultair welzijnsactieplan opgenomen/voorgestelde acties
  • verspreidt informatie in verband met veiligheid op het werk
  • neemt initiatieven, of spoort de vakgroepen aan om initiatieven te nemen, die de veiligheid op het werk ten goede komen

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP/GP

Arnold Janssens (EA01), Peter Van Daele (EA05), Filip Strubbe (EA06), Guy De Tré (voor EA07/EA18), Luc Dupré (EA08), Marie-Françoise Reyniers (voor EA11/EA17), Geert De Schutter (voor EA14/EA15), Maarten Sabbe (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Kurt Stockman (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)

OAP

Annelies Coene, Femke De Backere

ATP

Nadine Carchon, Inge Lason, Sigrid Lecluyse, Dimitri Van Cauwelaert, Roger Van Hecke

Studenten

Alexander Vande Ghinste, NN, NN

Ambtshalve

Hennie De Schepper, Filip De Turck