AAP-commissie

Taakomschrijving

heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad advies uit te brengen over de hierna vermelde voorstellen, met meldingsplicht op de e.k. vergadering van de faculteitsraad:

  • openverklaring van AAP-vacatures (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten);
  • aanstelling van AAP (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten);
  • hernieuwing en omzetting van AAP-mandaten (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten);

heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad de taakomschrijvingen van assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten te onderzoeken en goed te keuren.

Samenstelling

  • Patrick De Baets (decaan)
  • Filip De Turck (academisch secretaris)
  • Femke De Backere (OAP-voorzitter)