OAP-vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege

In de Raad van Bestuur (RvB) zetelt 1 OAP-vertegenwoordiger per kiesomschrijving, 3 in totaal. De Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) vormt samen met de Faculteit Wetenschappen (FW) en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) kiesomschrijving nr. 2 (ook de beta-wetenschappen genoemd).

In het Bestuurscollege (BC) zetelt 1 OAP-vertegenwoordiger, die ook in de RvB zetelt. Deze wordt door de vertegenwoordigers RvB afgevaardigd.

Vertegenwoordiger kiesomschrijving 2 in RvB: Femke De Backere - plaatsvervanger: Jana Asselman (FBW))


Website Raad van Bestuur

Webstite Bestuurscollege