Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

Aanvragen van lokalen en parkeergelegenheid op de campus Schoonmeersen

  • Voor de reservatie van een lokaal voor een lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan
  • Voor de reservatie van een (les- of vergader-)lokaal voor een niet-lesgebonden activiteit: u dient een aanvraag in via een e-mail aan lokalen.schoonmeersen@ugent.be met een ingevuld aanvraagformulier
  • Voor de reservatie van een bezoekers-/parkeerplaats voor een externe (spreker, een bezoeker, een externe firma, e.d.): u dient een aanvraag in via een e-mail aan lokalen.schoonmeersen@ugent.be
    Deze aanvraag bevat bij voorkeur de volgende gegevens: naam en voornaam, eventueel firmanaam, nummerplaat, datum met aanvangs- en einduur, gewenste locatie (gebouw B en C= bezoekers(parkeer)plaats; gebouw P= parkeerplaats)

 

  • Om op de hoogte gehouden te worden van praktische afspraken en mededelingen op/over de campus Schoonmeersen: stuur een bericht aan ; uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan één van de maillijsten.