Psychosociaal welzijn: personeel en doctoraatsstudenten

Gaat het niet zoals je wil? Heb je veel last van stress, voel je je overspannen, of heb je een bore-out?

Krijg je te maken met aanhoudende spanningen of conflict met of tussen collega’s? Met pesterijen, voortdurend geroddel, sabotage of zinloze opdrachten? Is er sprake van discriminatie? Word je genegeerd of soms uitgelachen? Heb je last van ongewenst seksuele aanrakingen, opmerkingen en blikken of ander gedrag dat over jouw grenzen gaat? Of ben je leidinggevende, en wil je weten hoe je het best conflicten tussen je medewerkers aanpakt, stress bespreekbaar maakt of lastige boodschappen overbrengt? We zijn er voor jou.

Vertrouwenscontacten FEA

Lukt het niet om erover te praten met je collega’s of leidinggevenden, loop dan voor een vertrouwelijk gesprek langs bij  een vertrouwenscontact van je faculteit of van een andere faculteit. De vertrouwenscontacten zijn het eerste aanspreekpunt van de faculteit voor alle personeelsleden die psychosociale risico’s ervaren zoals stress, burn-out, samenwerkings- of communicatieproblemen en conflicten op het werk. Ze bieden een luisterend oor en informeren over mogelijke oplossingswegen.

De vertrouwenscontacten kregen, na selectie, een specifieke opleiding. Zij zijn gebonden aan discretieplicht en overleggen enkel met de centrale vertrouwenspersonen van de cel Psychosociaal Welzijn.

Trustpunt

Of misschien wil je meteen een afspraak met een vertrouwenspersoon van Trustpunt (vertrouwenspersoon@ugent.be)? Zij hebben een zetel voor je klaarstaan. Ze luisteren, en ze bespreken mogelijke oplossingen. In alle vertrouwen, binnen vier muren, binnen het beroepsgeheim. Zij kunnen, indien wenselijk, ook bemiddelen.

Krijg je te maken met ongewenst grensoverschrijdend gedrag van medewerkers of externe personen? Signaleer het altijd aan een van de vertrouwenspersonen of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten (psychosociale.gent@idewe.be).

Ombudsdienst

Doctorandi en studenten kunnen bij geschillen met lesgevers of problemen tijdens een doctoraat voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de ombudspersonen van hun faculteit. Lukt of kan dat niet, dan kan men bij de institutionele ombudspersoon aankloppen voor verdere bemiddeling.

UCare

Heb jij of een van je collega’s een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Binnen de UGent staat ons opgeleid opvang- en nazorgteam van UCare voor je klaar.

Blijf niet zitten met je problemen, maar praat erover. Zet de stap.

Meer info

Aan de UGent hoeft niemand er alleen voor te staan