Verbeteren van de oppervlakte-eigenschappen van polymeren voor bijvoorbeeld betere botimplantaten

(20-10-2021) In haar doctoraatsonderzoek geeft Parinaz Saadat Esbah Tabaei mogelijke oplossingen voor de oppervlaktebehandeling van polymeren. Die zijn bijvoorbeeld cruciaal voor een goede integratie van botimplantaten in het lichaam.

Plasma-activering van polymeren heeft een prominente plaats ingenomen in het wijdverbreid veld van oppervlaktebehandelingen. Hierbij wordt een plasma (een geïoniseerd gas) opgewekt boven een polymeer substraat om de eigenschappen van de oppervlaktelaag te verbeteren.

Plasma wordt vaak de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas.

Ondanks alle geavanceerde fundamentele studies die gericht zijn op een diepgaand begrip van de reacties die plaatsvinden op oppervlakken van polymeren gedurende en na plasmamodificatie, bestaan er nog steeds enkele onzekerheden over de exacte mechanismen.

“In mijn proefschrift richtte ik me op het verwerven van nieuwe fundamentele inzichten en het opvullen van enkele fundamentele hiaten op het gebied van niet-thermische plasma activering van polymeren. Die verworven kennis heb ik vervolgens toegepast op botweefseltechnologie zodat botimplantaten in de toekomst nog beter geïntegreerd kunnen worden in ons lichaam” vertelt Parinaz.

Lees het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Ontrafelen van fundamentele en applicatiegerichte aspecten van plasmageassisteerde oppervlaktemodificatie van polymeerfilms en nanovezels

-

Contact: Parinaz Saadat Esbah Tabaei, Nathalie De Geyter (promotor), Anton Nikiforov (promotor)

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke