Minder risico op slachtoffers bij overstromingen dankzij onderzoek Hanne Glas

(11-05-2021) Tijdens haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde Hanne Glas een methode om de overstromingsrisico's van 'kleine eilandstaten in ontwikkeling’ beter in kaart te brengen.

In haar doctoraat 'Overstromingsrisicokartering voor iedereen: een generische methodologie voor overstromingsrisicobeoordeling voor de Small Island Developing States' ontwikkelde ze een methode die op een generische, gebruiksvriendelijke en betaalbare manier het risico op menselijke en materiële schade door overstroming berekent in de Small Island Developing States (SIDS).

De SIDS zijn een groep van laaggelegen, dichtbevolkte kustgebieden met een extreem hoge kwetsbaarheid voor natuurrampen, waarvan overstromingen de meest voorkomende zijn. Ook al werd de voorbije decennia in veel onderzoeksprojecten gezocht naar adequate methodes om het overstromingsrisico te bepalen, toch kunnen deze onderzochte technieken niet toegepast worden in kwetsbare ontwikkelingsgebieden zoals de SIDS. De bestaande tools zijn namelijk gebaseerd op grote hoeveelheden gedetailleerde, locatie-specifieke input data, wat het gebruik in data-arme gebieden zoals de SIDS onmogelijk maakt.

Hanne Glas: “Dit doctoraat draagt bij tot een beter begrip van risico en mogelijke schade door natuurrampen. Zo kunnen kwetsbare landen de beperkte middelen die ze hebben beter inzetten en kan de impact van toekomstige rampen beperkt worden.”

Hanne Glas (Vakgroep Civiele Techniek) voltooide in 2013 haar 'Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten' aan de Hogeschool Gent. Na een half jaar als GIS consultant gewerkt te hebben, begon Hanne in mei 2014 aan haar doctoraat in de industriële wetenschappen aan de Universiteit Gent. Naast haar onderzoeksactiviteiten was ze werkzaam als lesgever bij de opleiding industrieel ingenieur landmeten.

Hanne Glas

-

Bekijk het volledige doctoraat

-

Meer info: Hanne Glas, hanne.glas@ugent.be, 0494 22 11 32

-

Redactie: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse - Illustrator: Roger Van Hecke