Minder slijtage bij landbouwwerktuigen

(21-10-2022) Ádám Kalácska onderzoekt in zijn doctoraat hoe landbouwwerktuigen meer slijtagevast gemaakt kunnen worden.

De tribologie is een onderdeel van de werktuigbouwkunde waarin men onderzoek doet naar het gedrag van contactvlakken tussen alle mogelijke materialen onder diverse omstandigheden, zoals nat, droog, koud of warm. Belangrijke aspecten hierbij zijn wrijving en slijtage en het beperken daarvan door smering.

“In mijn onderzoek focus ik op slijtage bij landbouwtoepassingen en meer bepaald bij werktuigen die de grond bewerken omdat de kennis hierover nog beperkt is”, vertelt Ádám.

“Meerdere factoren dragen bij tot slijtage: het soort materiaal, het soort contact tussen die materialen, de vorm en afmeting, de bodemgesteldheid (bvb. vochtgehalte), de bodembestanddelen en de operationele aspecten van de werktuigen zoals de grondbewerkingssnelheid en -diepte, evenals andere omgevingsparameters”, legt Ádám uit.

“Specifiek heb ik in mijn onderzoek symmetrische, schuine wigcultivatortanden of ganzenvoetscharen  bestudeerd”, vervolgt hij.

Ganzevoetschaar
     Ganzevoetschaar

“Finaal is het doel de levensduur van deze onderdelen te verlengen door middel van beter presterende materialen en enkele ontwerpaanpassingen“

“Ik heb drie nieuw ontwikkelde staalsoorten getest: vers martensitisch, getemperd martensitisch en een meerfasig staal. Het getemperd martensitische staal bleek het meest slijtagevast en stel ik voor als mogelijk vervangend materiaal voor de ganzenvoetscharen”, besluit Ádám.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

Titel doctoraat: Multilevelonderzoek van abrasieve slijtage van staalsoorten voor landbouwwerktuigen

"Tijdens mijn kleutertijd heb ik met mijn familie een paar maanden in Gent doorgebracht, waar ik verliefd werd op de stad.Dat heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn onderzoeksloopbaan in deze stad heb willen aanvatten. Mijn interesse voor wiskunde, fysica en informatica, die al duidelijk tijdens mijn lagere en middelbare schoolopleiding bracht me ertoe ingenieursstudies in Boedapest te volgen. Het voel me toen op hoe interessant en inspirerend het is om ingenieursuitdagingen van twee kanten te benaderen: vanuit een academisch en industrieel oogpunt. Tijdens mijn onderzoek in laboratorium Soete kreeg de kans deze visie in de praktijk te brengen. "

Ádám Kalácska is geboren in 1990 in Boedapest (Hongarije).Op 18-jarige leeftijd schreef hij zich in aan de Technische en Economische Universiteit van Boedapest in de richting Werktuigbouwkunde, waar hij zich een systematische en geordende ingenieursmentaliteit eigen maakte. In 2014 rondde Ádám zijn BSc in Mechanical Engineering af met een eindwerk getiteld 'Investigation of the mechanical properties of thermoplastic matrix hybrid polymer composites'. Na gewerkt te hebben bij een auto-exporteur en een polymeerfabrikant vervolgde hij een MSc programma in materiaalkunde: polymeren en composieten. Met een scriptie over 'Development of hybrid resin matrix composites with hybrid reinforcement' behaalde hij in 2016 zijn MSc-diploma.

Na zijn afstuderen vond Ádám een opportuniteit om te werken in het Laboratorium Soete (UGent). Hij was als onderzoeker betrokken bij een aantal industriële projecten onder leiding van Prof. Patrick De Baets, Prof. Dieter Fauconnier en Dr. Jacob Sukumaran. Later besefte hij dat het werk dat in het kader van deze verschillende projecten werd uitgevoerd, grondiger kon worden geanalyseerd. Ádám besloot dit te doen en op basis van deze resultaten een doctoraat te schrijven. Hij publiceerde zijn werk ook in internationale tijdschriften. Hij is auteur van 8 zogenaamde a1-publicaties (3 als eerste auteur) en presenteerde zijn werk ter gelegenheid van conferenties en workshops.

Contact: Ádám Kalácska, Patrick De Baets, Dieter Fauconnier

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke