Kan licht het Internet der Dingen verlichten?

(05-07-2022) Sander Bastiaens onderzoekt in zijn doctoraat het toepassingspotentieel van locatiebepaling op basis van zichtbaar licht.

‘Locatie, Locatie, locatie’ is een leuze die steeds meer en meer opgaat in de hedendaagse hoogtechnologische samenleving. Ontelbare software-diensten hebben allen ofwel impliciet of expliciet nood aan een locatiebepaling. Deze locatiegebaseerde diensten (LBS) zijn vaak nodig voor applicaties in de context van het ‘Internet der Dingen’ en de robotica.

Bovendien vormen ze belangrijke bouwblokken voor huidige trends, zoals ‘Slimme Industrie’, ‘Slimme Architecturen’ en dergelijke. De aanzwellende groei van locatie-gebaseerde diensten verhaalt zich op zijn beurt in een blijvende ontwikkeling van binnenshuis-positioneringsystemen (IPS), die tegemoet moeten komen aan steeds strikter wordende kwaliteitsnoden. Met de huidige IPS zijn verschillende van deze LBS momenteel echter niet (economisch) levensvatbaar.

“In mijn doctoraat onderzoek ik of Visible Light Positioning (VLP), positionering op basis van zichtbaar licht, een oplossing biedt”, vertelt Sander.

“Hierbij wordt bestaande ledverlichtingsapparatuur hergebruikt. Hierdoor zou VLP in staat moeten zijn om centimeter-nauwkeurige positionering te leveren tegen een zachte prijs”, vervolgt Sander.

“Concreet onthult mijn onderzoek belangrijke uitdagingen van VLP: de vereiste kalibratiefit, de niet-Lambertiaanse stralingspatronen, de obstakelreflecties, de naleving van de verlichtingssterktevereisten en de imperfecte zenderplaatsing”, legt Sander uit.

“Als oplossing stel ik onder andere een nieuwe positioneringsmethode, het concept van niet-gemoduleerde VLP en een netwerkplanningstool voor. Met uitgebreide metingen en demonstraties toon ik ook het potentieel van VLP aan, bijvb. voor het traceren en navigeren van voertuigen en voor drone landing”, vervolgt Sander.

“Met mijn onderzoek zijn verschillende stappen gezet naar centimeternauwkeurige binnenshuislokalisatie aan de hand van RSS-gebaseerde positionering met zichtbaar licht', besluit Sander.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

-

Titel doctoraat: Naar centimeternauwkeurige binnenshuislokalisatie aan de hand van RSS-gebaseerde positionering met zichtbaar licht

-

Contact: Sander Bastiaens, Wout Joseph, David Plets

Sander Bastiaens

Sander Bastiaens (Gent, 1994) behaalde respectievelijk in 2015 en 2017 het B.Sc. en M.Sc. diploma in Electrical Engineering aan de Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Tussen 2017 en 2022, werkte hij toe naar de Ph.D. graad in Electrical Engineering bij de imec-WAVES onderzoeksgroep, onderdeel van de Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) van de Universiteit Gent, met als onderwerp indoor location tracking met zichtbaar licht. Dit onderzoek mondde uit in de doctoraatsthesis, getiteld: Naar centimeternauwkeurige binnenshuislokalisatie aan de hand van RSS-gebaseerde positionering met zichtbaar licht.

Het onderzoekswerk van Sander Bastiaens verscheen 11 keer (en meer) in internationale wetenschappelijke tijdschriften, waarvan 4 met hem als hoofdauteur, en werd 11 keer gepresenteerd op relevante internationale conferenties. Het werk werd ingezet in verschillende onderzoeksprojecten, waaronder samenwerkingen met industriële partners.

Sander recenseerde ook voor internationale tijdschriften, droeg bij aan conferenties als lid van het technisch programmacomité en begeleidde studentenprojecten.

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke