Betere positiebepaling van je gsm binnenshuis dankzij onderzoek Shengqiang Shen

(21-05-2021) In het doctoraatsonderzoek van Shengqiang Shen worden algoritmen ontwikkeld die de positionering van je gsm binnenshuis via licht optimaliseert.

Veel draadloze toepassingen die op mobiele telefoons of andere mobiele toestellen worden gebruikt, vereisen de kennis van de positie van je toestel. Buitenshuis wordt GPS gebruikt om deze positie te bepalen, maar binnenshuis heeft de GPS slechte prestaties. Daarom is positiebepaling binnenshuis een onderzoeksdomein dat de laatste twintig jaar veel aandacht heeft gekregen.

Verschillende technologieën werden overwogen, bv. deze gebaseerd op WiFi, Bluetooth, camera's of ultra breedband signalen, maar geen enkele combineert een goede nauwkeurigheid met een lage kostprijs, een laag energieverbruik, privacy en een groot bereik.

Een technologie voor positiebepaling binnenshuis die de meeste van de bovengenoemde problemen oplost, is zichtbaar-licht-positionering (VLP). Deze techniek voor plaatsbepaling binnenshuis is gebaseerd op de mogelijkheid om licht te moduleren, d.w.z. we kunnen het vermogen van het licht dat door een LED wordt uitgezonden wijzigen om informatie in het licht op te nemen.

Een optische sensor vangt dan het gemoduleerde licht op, waaruit hij de gewenste informatie extraheert, d.w.z. de positie van de sensor. Zo kunnen we een 'licht' GPS bouwen, waarbij de sensor fungeert als het GPS-toestel en de LED's de satellieten vervangen. Het ontvangen signaal hangt niet alleen af van de positie van de sensor, maar ook van zijn oriëntatie.

Dit doctoraatsonderzoek van Shengqiang Shen ‘Gelijktijdige positie- en oriëntatieschatting voor zichtbaar-licht-systemen met meerdere LED's en meerdere PD's’ richt zich op het inschatten van de positie en oriëntatie bij systemen met zichtbaar licht. Er werden verschillende algoritmen ontwikkeld om de juiste positie van een toestel binnenshuis te bepalen.

De computersimulaties in dit onderzoek tonen aan dat de voorgestelde algoritmen doeltreffend zijn bij de positiebepaling met VLP.

Shengqiang Shen: "Mogelijke toepassingen van mijn doctoraat zijn: routing in grote gebouwen, logistiek beheer van magazijnen, ondersteunende gezondheidszorgsystemen, locatiegebaseerde mobiele reclame, enz..."

-

Lees het volledige doctoraat

-

Meer info via promotor Heidi Steendam

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse - Illustrator: Roger Van Hecke