ERCAT ondersteunt Green Deal Sportdomeinen als Expert-Co-Creator

ERCAT ondersteunt de Green Deal Sportdomeinen als Expert-Co-Creator. (large view)

ERCAT ondersteunt de Green Deal Sportdomeinen als Expert-Co-Creator.

(15-02-2022) Vandaag werd de Green Deal Sportdomeinen gelanceerd! Dit initiatief heeft als doel om de buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken. ERCAT, onderzoeksgroep binnen CTSE, neemt de rol op van Expert-Co-Creator.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zetten hun schouders onder de Green Deal Sportdomeinen om de buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken. Het gaat onder meer over de bodemkwaliteit, het efficiënt waterbeheer van de sportterreinen, het reduceren van pesticiden en de sportruimte in te bedden in zogenaamde groen-blauwe adernetwerken. De overheid zal samen met verschillende partners en actoren hun kennis delen met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen, zoals voetbalvelden, golfterreinen, gravelterreinen, natuurgras- of kunstgrasvelden. Onderzoeksgroep ERCAT - European Research Centre for Artificial Turf - neemt de rol op van Expert-Co-Creator binnen dit initiatief.

De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis tussen overheden en verschillende partners met als doel vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen. Vlaanderen telt bijna 10.000 buitensportdomeinen met een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare. Veilige en kwalitatieve sportinfrastructuur of sportruimte is cruciaal om de Vlaming nu, maar ook in de toekomst te laten bewegen en sporten. Om ook de volgende generaties deze mogelijkheid te bieden, moet Vlaanderen rekening houden met de milieu-impact, de grondstoffenbehoefte en het ruimtegebruik op vlak van sportbeoefening.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir engageren zich nu met verschillende partners zoals Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid om de sportdomeinen groener en duurzamer te maken. Samen met lokale besturen, bedrijven die instaan voor de aanleg en het onderhoud van sportterreinen, producenten van onderhoudsmachines en landschapsarchitecten delen ze hun kennis om meer kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met een positieve impact op natuur, de gebruiker en de omgeving te creëren.

Meer info en overzicht van alle deelnemers