Programmacoördinator (60%) Levenslang Leren bij VAIA, de Vlaamse Artificiële Intelligentie Academie

(21-11-2022)

VAIA, de Vlaamse AI Academie, is een samenwerking van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en wil professionals en onderzoekers in Vlaanderen doelgericht laten bijleren over artificiële intelligentie. Op deze manier leren ze de mogelijkheden ervan herkennen en benutten. De aanwezige expertise over AI kanaliseren we zo van de kennisinstellingen naar het bedrijfsleven, zodat we bijdragen aan de Vlaamse kenniseconomie. Met ons breed toegankelijk aanbod aan opleidingen stimuleren we tot levenslang leren.

Meer info is terug te vinden op www.vaia.be

Als programmacoördinator ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van bestaand aanbod en de ontwikkeling en coördinatie van vormingsprogramma’s in het brede domein van Artificiële Intelligentie. Je rapporteert in deze rol aan de algemene coördinatoren van VAIA.

Functie

 • Je heb expertise en interesse in AI en beschikt over sterke sociale vaardigheden om relevante experten uit de diverse kennisinstellingen en maatschappelijke actoren te benaderen en bijeen te brengen voor de ontwikkeling van vormingen inzake AI.
 • Je identificeert voor welke initiatieven rond Levenslang Leren in AI er beschikbare expertise is in het Hoger Onderwijs en legt ook internationale contacten die aanvullende expertise in ons opleidingsaanbod kunnen helpen integreren. Je helpt mee aan het identificeren van de noden voor specifieke opleidingen en werkt in nauw overleg met het VAIA-team voorstellen voor nieuwe opleidingen uit.
 • Je hebt zicht op de opportuniteiten voor het werkveld zoals bedrijven, gezondheidsinstellingen, de dienstensector en de overheid of je bent bereid je hierin in te werken om te kunnen inspelen op hun opleidingsnoden.
 • Je identificeert relevante initiatieven voor de Doctoraatsschool en tekent hiervoor een actieplan uit dat je mee helpt uitrollen.
 • Je doet dit alles systematisch via co-creatie met bedrijven, organisaties, publieke sector, overheden,… en academische wereld en andere kennisinstellingen.
 • Je vormt samen met je UGent-collega’s de inhoudelijke brugfunctie tussen het team van VAIA en de kennisinstellingen, meer in het bijzonder de UGent.
 • Je vormt een hecht team met de andere programmacoördinatoren en het voltallige projectteam van VAIA dat verspreid zit over de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in het domein van AI of je hebt een uitgebreide expertise opgebouwd in het domein van Artificiële Intelligentie. Je beschikt over relevante ervaring in valorisatie en outreach. Een doctoraatsdiploma is een meerwaarde.
 • Ervaring in het domein van Levenslang Leren is een meerwaarde.
 • Je bent sterk in analytisch, creatief en innovatief denken.
 • Je bent ondernemend en je beschikt over uitgesproken organisatorische vaardigheden.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en je hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking en nauwkeurigheid.
 • Je hebt een start-up-mentaliteit, werkt proactief en bent flexibel in de uitvoering van je rol. Aangezien VAIA een jonge organisatie is, passen we onze werking continu aan op basis van evaluatie.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team efficiënt functioneren.
 • Je bent communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) en dienstverlenend ingesteld.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels (beide niveau B2 of hoger)
 • Je beschikt over gevorderde skills in IT & technologie
 • Je bent van nature een netwerker, legt makkelijk contacten en voelt intuïtief aan hoe je relaties onderhoudt en mensen engageert en enthousiasmeert.
 • Je bent flexibel, bereid tot avondwerk en je bent bereid je te verplaatsen naar verschillende locaties.

Aanbod

 • Werken in teamverband om activiteiten en opleidingen te ondersteunen en uit te bouwen over de grenzen heen van het Vlaamse hoger onderwijs. Dit is een unieke opportuniteit om samen te werken en te netwerken met AI-specialisten binnen en buiten Vlaanderen.
 • Een 60% tewerkstelling in het statuut van wetenschappelijk medewerker (conform aan één van de barema’s van het Vlaamse hoger onderwijs) aan UGent voor 1 jaar, verlengbaar na positieve evaluatie. De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/1/23.
 • Een stimulerende en dynamische werkomgeving binnen alle instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten), gekenmerkt door een unieke mix van onafhankelijkheid, vertrouwen en ondersteuning.
 • Een goede verloning voor boeiend en verrijkend werk. De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen.
 • De standplaats zal Technologiepark-Zwijnaarde (iGent gebouw) zijn, daarnaast is er de mogelijkheid om deeltijds te telewerken.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Meer info?

Voor meer info kan je contact opnemen met Femke De Backere (femke.debackere@ugent.be)

Solliciteren via onderstaande link: de interne website van UGent (na inloggen) en/of externe vacaturepagina.